Български език за 10. клас за задължителна подготовка

Печатен
одобрен от МОМН
Одобрен със заповед № РД 09-468/28.03.2014 г.
ISBN: 978-954-01-2919-8 Формат: 17х24 см , 72 стр.
Цена:
5.90 лв.
ПОРЪЧАЙ
АНОТАЦИЯ
СЪДЪРЖАНИЕ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ

Учебникът за 10. клас е част от поредицата учебници на издателство „Просвета” за 9., 10., 11. и 12. клас. В него, както и в другите три учебника, има четири раздела.
Първият – Езикът в социокултурния контекст, помага да се ориентираме в това кога едно общуване е успешно, при какви условия протича, кои са участниците в него, какви са целите им, какви жанрове и стилове се предпочитат при оформянето  на текстовете. В учебника за 10. клас се акцентира върху научния и върху художествения текст.
Вторият – Езикът в текстовете, подготвя и упражнява уменията на учениците да използват възможностите на езика в съответствие с комуникативните си намерения и с книжовните норми.
Третият и четвъртият раздел усъвършенстват устните и писмените речеви изяви на учениците.
Всяка урочна статия започва с Лингвистична информация, която запознава с нови понятия или обогатява знанията за вече изученото. Прилагането на тази информация става с помощта на задачите от рубриката Речеви дейности.
В учебника има и рубрика Общуването и интернет, която дава възможности учениците да се възползват от Световната компютърна мрежа.
След всеки раздел има задачи за Проверка и самопроверка на езиковата подготовка.
Настоящото издание е допълнено, преработено и осъвременено – някои текстове са сменени или актуализирани, обновени са сайтовете, които учениците могат да използват в своята подготовка. Учебникът за 10. клас е съобразен с Официалния правописен речник на българския език (2012 г.).


Татяна Ангелова
Татяна Ангелова
Татяна Ангелова е професор по методика на обучението по български език във Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Богатият ѝ, дългогодишен преподавателски опит е свързан с иновативни методики в обучението по български език (е-обучение), с активни методи на учене, с оценяване в обучението по български език. Национален научен координатор е на България за международното изследване PIRLS 2006. Чете лекционни курсове по проблемите на обучаване в писмена реч, интерактивни методи, тестово оценяване и оценяване на ученически текстове. Ръководи тренинги с учители българисти по проблемите на грамотността, работа с билингви, за прилагане на оценяването за по-добро учене, интегриране на ИКТ.
Автор е на десетки учебници и помагала по български език за 5. – 12. клас.
Виж всичко за този автор
Петя Костадинова

Доц. д-р Петя Костадинова завършва българска филология в Софийския университет. Член e на секция „Съвременен български език” към Института за български език при БАН от 1975 г. Дълги години е негов научен секретар. Ръководи службата за езикови справки и езикови съвети.
Работила е в областта на съвременния български книжовен език, историята на новобългарския книжовен език и езиковото планиране.

Виж всичко за този автор
Анета Кичукова

Анета Кичукова е учител по български език и литература в 32 СОУ „Св. Кл. Охридски. Завършила е специалност „Българска филология” в СУ „Кл. Охридски” и има следдипломна специализация. Тя е дългогодишен базов учител на СУ „Св. Кл. Охридски”, автор на учебници по български език за 9., 10., 11. и 12. клас и на учебно помагало по български език и литература. Участник е в национални и международни проекти.

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.