Химия и опазване на околната среда за 10. клас за профилирана подготовка

Печатен
одобрен от МОМН
Одобрен със заповед № РД09-661/15.08.2002
ISBN: 978-954-01-1190-2 Формат: 20х26 см , 336 стр.
Цена:
12.00 лв.
ПОРЪЧАЙ
АНОТАЦИЯ
СЪДЪРЖАНИЕ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ

Учебникът е съобразен изцяло с приетите държавни образователни изисквания за учебно съдържание и с новата учебна програма по химия и опазване на околната среда за 10. клас - профилирана подготовка. Надгражда системата от знания по химия и опазване на околната среда на второ равнище и включва актуална научна информация. Допринася за изграждане на умения за анализ, сравнение и обобщение чрез решаването на специфични химични проблеми. Като значително разширява дела на самостоятелната работа, упражненията и експериментите.
Съдейства за формиране на екологична култура и изгражда активна жизнена позиция по проблемите на опазването на .околната среда. Съдържа модерен методически апарат. Предлага теми за проекти и адреси в Интернет.

Стефан Манев
Стефан Манев

Доц. д-р Стефан Манев завършва Химическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Бил е заместник-декан на Химическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и на Природо-математическия факултет на ЮЗУ, Благоевград, ръководител на катедра МОХ в Химическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и на катедра „Химия” в ЮЗУ, Благоевград. Научните му интереси са в областта на катализата и атомно-абсорбционния анализ (има над 70 публикации и участия в над 40 конференции), методиката на обучението по химия (над 70 публикации и участия в над 45 конференции). Автор е на над 45 учебника за университетите и средните училища, на четири научнопопулярни книги и десет сценария за научнопопулярни филми. Член е на редакционния съвет на сп. „Химия” и сп. „Природа”. Бил е член на управителния съвет на Дружеството на българските химици и ръководител на комисиите за провеждане на национални състезания по химия и природни науки. Участва активно в създаването на учебната документация по човекът и природата и химия и опазване на околната среда.

Виж всичко за този автор
Людмила Михова

Людмила Михова е учител по химия в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов”. Родена е през 1965 г. Завършва средно образование в ПГ „Найден Геров”, гр. Лом, а висше образование – в СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Химия”. Има втора професионално-квалификационна степен. Била е учител по химия в гр. Брусарци, обл. Монтана. От 1992 до 1997 г. е хоноруван асистент в ЮЗУ, Благоевград. От 1993 до 2005 г. е учител по химия в 108 СОУ „Никола Беловеждов”, София. От 2005 г. работи в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов”, София; базов учител е на ХФ на СУ от 1993 г. Има публикации в областта на изследване на педагогическите умения на учителите по химия в „Годишник на Софийския университет” (1996) и на педагогически конференции. Автор и рецензент е на издателство „Просвета”. Участва в екипа по изготвяне на задачите за Държавния зрелостен изпит през 2008 г. и в създаването на новата учебна документация по химия и опазване на околната среда. Много нейни ученици са участници и измежду наградените на национални и международни олимпиади и състезания по химия. През 2009 г. получава наградата на РИО, София, за принос в столичното образование, а през 2010 г. – наградата „Учител по химия за принос в откриване и развитие на млади таланти в областта на химията и създаване на подходяща учебна среда за обучението по химия” от Фондация „Св. св. Кирил и Методий”.

Виж всичко за този автор
Добри Лазаров

Проф. дхн Добри Лазаров e роден през 1932 г. Завършва Великотърновската мъжка гимназия и специалността „Технология на неорганичните вещества” в Химикотехнологичния университет в София. От 1959 г. е асистент в Химическия факултет на Софийския университет, а от 1984 г. е професор по неорганична химия. Дългогодишен ръководител е на катедра „Неорганична химия” и на „Методика на обучението по химия” към Химическия факултет. Чел е лекции по неорганична химия в Софийския, Шуменския и Югозападния университет. Специализира в Чехословакия и в Германия като Хумболтов стипендиант. Научните му интереси са в областта на химичната кинетика, адсорбция и катализ, както и в областта на методиката на обучението по химия. Автор е на над 150 труда в областта на химията и обучението по химия, на над 20 учебника и учебни помагала за университетите, началните и средите училища. Съставител и съавтор е на три енциклопедии, на шест научно-популярни книги (превеждани на руски, японски, унгарски, естонски, словашки, латвийски) и на десет книги с биографичен характер. Автор е в издателствата „Просвета”, „Наука и изкуство”, „Народна младеж”, издателството на Софийския университет. Член е на редакционните колегии на сп. „Природа” (БАН) и сп. „Химия” (СУ). Бил е дългогодишен представител на страната в Комисията по образование към ЮПАК, председател на националния комитет по провеждане на ученическите олимпиади по химия и член на международното жури. Удостоен е с почетните знаци на Софийския и на Югозападния университет със синя лента и на златната значка на издателство „Просвета” по случай 50-годишнината на издателството.

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.