BIENVENUE@FR. Methode de francais. Classe de sixième. Учебник по френски език за 6. клас

Печатен
одобрен от МОМН
Одобрен със заповед № РД 09-311/25.02.2011 г.
ISBN: 978-954-01-2033-1 Формат: 21x29 см , 96 стр.
Цена:
26.67 лв.
ПОРЪЧАЙ
АНОТАЦИЯ
СЪДЪРЖАНИЕ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ

Комплектът съдържа една аудиокасета и един аудиодиск.

Структура на учебника
• Учебникът има ясна структура. Предвиден е за 119 учебни часа при 3,5 часа седмично изучаване на езика.
• Учебното съдържание е разработено в 10 модула – 1 за начален преговор, 6 за нови знания и 3 за преговор след всеки два модула за нови знания.
• Във всеки модул е разработена по една основна тема от програмата за 6. клас – първи чужд език.
• Всеки модул обхваща четирите езикови умения: слушане, четене, говорене и писане, представени със съответни рубрики.
• Всеки модул започва с въвеждаща страница, съдържаща богат илюстративен материал, която запознава учениците с темата, активизира стари знания и въвежда основна лексика по новата тема.
• Под рубриката Ressource de vocabulaire са включени текстове за четене и слушане с разнообразни задачи към тях, които тренират овладяването на умението четене с разбиране. Част от текстовете са обвързани и с граматичния материал, който се изучава в 6. клас, и учениците ги използват като опорни точки при разкриването на граматичните особености.
• Рубриката Grammaire се отличава по графично оформление от другите рубрики в учебника. Граматичният материал е оформен в таблица с примери, след което следват упражнения, които дават възможност на учениците да приложат усвоените умения.
• В учебника е отделено внимание и на умението слушане с разбиране, Текстовете за слушане са диалогични и към тях са предвидени разнообразни упражнения.
• В учебника е предвидена рубрика Phonétique et orthographe за упражняване на произношението и правописа. В тези страници са включени особености на френската фонетика, изписването на някои фонеми и особеностите при четене и писане.
• След всеки две учебни единици има обобщаваща преговорна учебна единица Reprise, представена на четири страници. Това обобщение съдържа преговор на изучените до този момент граматика и лексика под формата на диалог между основните герои на учебната система. В диалозите се упражняват още веднъж части на речта, словообразуване, вид и времена на глагола, видове изречения.
В системата се осъществява системност и приемственост в обучението.
Граматичният материал повтаря и разширява ученото в 5. клас, а именно: съгласуване и място на прилагателните, групи на глагола, минали времена, бъдещи времена, наречия, местоимения, редни и бройни числителни имена.
• Всяка нова учебна единица има диктовка, която дава възможност да се провери до каква степен ученикът е усвоил правописа и граматическите правила.
• Последните две страници Le monde bouge и Page débrouillage запознават учениците с Франция и други страни, в които се говори френски език. Тук са предвидени текстове за слушане и четене с разбиране, тестове, изработване на проекти.
• Включени са задачи за самооценяване на знанията на ученика.
• Учебникът съдържа кратка граматика и пълното спрежение на някои глаголи от неправилното трето спрежение.
• Двуезичният речник дава възможност на ученика да се научи да борави с речници и бързо да открива необходимите му думи от урока.
• Основните теми в 6. клас са същите както и в 5. клас: Моето семейство, приятели, съученици, Светът около мен, Спортни занимания, хоби, нови технологии за информация и комуникация, Домашни задължения, хранене, общуване, транспортни средства, Защита на околната среда, Празници и обичаи във Франция, Празници и традиции, Моята родина и Европа, Фантазия и действителност, Франция и франкофонията. Темите са представени в учебника за 6. клас така, че да дадат на учениците нови гледни точки по познатите им вече области.

Предимства на учебната система
• Учебният комплект отговаря напълно на програмата по френски език за 6. клас и е съобразен с Европейската езикова рамка.
• Всеки урок е замислен като урок по общуване и е базиран върху реални диалози и интересни художествени текстове.
• Във всеки урок се развиват четирите езикови умения: слушане, говорене, четене и писане.
• Новият материал се овладява и затвърдява чрез разнообразни текстове и упражнения, ясни схеми и правила, подкрепени с илюстрации, речеви упражнения и комуникативни задачи.
• Осигурява се многократно повторение на новата лексика и граматичните структури, което води до трайното им запаметяване.
• Създава се комуникативна среда в часа, в резултат на което всички ученици работят активно.
• Постоянно се работи над правилното произношение и интонацията чрез образците в аудиокасетата и упражненията в учебника.
• Дава се възможност за диференцирана работа с учениците.
• Включени са упражнения за колективна работа, за работа по двойки и групи.

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,
ЗАЯВКА ЗА ВАШИТЕ БЕЗПЛАТНИ ЕЛЕКТРОННИ УЧЕБНИЦИ МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ НА
WWW.E-UCHEBNIK.BG
ДОСТЪП ДО НОВИТЕ Е-УЧЕБНИЦИ ЗА
1. И 5. КЛАС МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ СЪС ЗАЛЕПЕНИЯ НА ГЪРБА ИМ ПИН КОД.
ТОЗИ КОД Е НЕВАЛИДЕН
Имате трудности или въпроси?
02 818 20 10, 02 818 20 26 и
0889 055 787
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.