Човекът и обществото за 4. клас

Печатен
одобрен от МОМН
Одобрен със заповед № РД 09-1830/21.11.2014 г.
ISBN: 978-954-01-3087-3 Формат: 17х24 см , 80 стр.

НОВО, ПРЕРАБОТЕНО ИЗДАНИЕ

ЦЕНА ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ: 10.00 лв.
Цена:
13.33 лв.
ПОРЪЧАЙ
Виж този продукт в Електронен вариант тук:Електронен
АНОТАЦИЯ
СЪДЪРЖАНИЕ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ

Човекът и обществото в 4. клас надгражда и разширява знанията за българската природа, родното минало и съвременна България. Обновеният учебник е актуализиран и олекотен съобразно препоръки на водещи учители, на родители, на експерти и общественици. Промените насърчават прилагането на интерактивни методи и подходи в обучението, улесняват подготовката на децата и успешното им представяне на външното оценяване.

  • Редуцирането на броя на темите за нови знания дава възможност за повече упражнения, преговор и извънурочни дейности.
  • Редакцията на текстовете и избягването на сложни понятия улеснява четвъртокласниците в разбирането и осмислянето на учебното съдържание.
  • Обновените въпроси и задачи към уроците насърчават децата да мислят и да изразяват собствено мнение, да работят в екип и да осъществяват малки учебни проекти.
  • Нови цветни снимки и исторически карти съдействат за отлично онагледяване на текста и възприемане на посланията на учебника и учебната програма.

Обновеният учебник е ефективен инструмент за възпитаване на малките ученици в отговорно отношение към българската природа, в родолюбие и уважение към културното наследство на България, в активно гражданско поведение.

Мария Радева

Проф. д-р Мария Радева завършва Философско-историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „История и философия”. През 1972 г. е избрана за  асистент по методика на обучението по история в университета. Придобива степента доктор (1978), званието доцент (1984) и редовен професор (2008). Води основни и избираеми курсове в бакалавърска и магистърска степен. Автор е на повече от двеста публикации. Сред тях са монографиите „Културната политика на българската държава 1885 – 1908” и „Училищното историческо образование в България (1878 – 1944)”.  Проф. Мария Радева участва в националнии международни проекти. Съавтор е в учебни помагала по проекти на ФАР: История и култура на ромите (за 1. – 12. клас) (1997); на Съвета на Европа: „The Black Sea. A History of Interactions”  (2004). Член е на екипи за разработка на програми за българското средно училище (1984 – 1987; 1989; 1994 – 1996; 2003 и др.). Автор/съавтор е на учебници и помагала за студентии ученици. Сред тях са учебниците на издателство „Просвета” по човекът и обществото за 3. и 4. клас и учебните комплекти по история и цивилизация за 5., 6., 7., 8. и 11. клас.

Виж всичко за този автор
Мария Манева

Мария Манева е завършила  СУ  „Св. Климент Охридски”, специалност „География”. Има богат педагогически опит като учител по география и заместник-директор в 35 СОУ „Добри Войников”, гр. София. Редактирала е географска и методическа литература на издателствата „Наука и изкуство”, „Просвета”, УИ „Св. Кл. Охридски” и др. Работила е в редколегията на сп. „Обучението по география”. Съавтор е на учебници и учебни помагала на издателство „Просвета” за 3. и 4. клас по човекът и обществото. Участва в разработването на тестови задачи за външно оценяване в 4. клас. Мария Манева съдейства за организиране на едни от първите „Зелени училища” в България като най-добра форма за запознаване на учениците с природата. Подкрепя движението „За да остане природа в България”.

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.