Оценяването в обучението по български език

Електронен
одобрен от МОМН
ISBN: 978-954-01-2713-2 230 стр.
Електронните учебници и помагала могат да бъдат използвани на компютър с достъп до интернет.
Цена:
8.00 лв.*
ПОРЪЧАЙ
* Цената е за абонамент от 1 година, считано от датата на закупуване.
АНОТАЦИЯ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ
Книгата представлява първи опит за системно изследване на оценяването в обучението по български език. Основен изследователски въпрос е как чрез оценяването да се подобри качеството на обучението по български език, а ключова категория е валидността на оценяването. 
За да бъде решен този въпрос, се подлагат на анализ данни от международните изследвания на постиженията в образованието PIRLS’2006 и PISA’2009, данни от Националното външно оценяване по български език и литература. 
Направен е опит да се типологизират процедурите и форматите за оценяване в обучението по български език, като е привлечен богат илюстративен материал. Извеждат се и някои ключови проблеми при създаването на стандарти за оценяване по български език при преминаване от началния към прогимназиалния етап. 
Книгата е предназначена за специалисти по методика, учители и студенти.
Проф. д-р Татяна Ангелова е преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски“ и специалист в областта на оценяването в образованието.
Татяна Ангелова
Татяна Ангелова
Татяна Ангелова е професор по методика на обучението по български език във Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Богатият ѝ, дългогодишен преподавателски опит е свързан с иновативни методики в обучението по български език (е-обучение), с активни методи на учене, с оценяване в обучението по български език. Национален научен координатор е на България за международното изследване PIRLS 2006. Чете лекционни курсове по проблемите на обучаване в писмена реч, интерактивни методи, тестово оценяване и оценяване на ученически текстове. Ръководи тренинги с учители българисти по проблемите на грамотността, работа с билингви, за прилагане на оценяването за по-добро учене, интегриране на ИКТ.
Автор е на десетки учебници и помагала по български език за 5. – 12. клас.
Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.