Маргарита Димитрова
Няма снимка

Маргарита Димитрова е доктор, доцент в Секцията за съвременен български език към Института за български език при БАН. Съавтор е на „Официален правописен речник на българския език” (2012), „Правопис и пунктуация на българския език. Основни правила” (2011), „Обратен речник на българския език” (2011), „Нов правописен речник на българския език” (2002). Работи в областта на граматиката, семантиката, историята на българския книжовен език, нормата и кодификацията, езиковата култура. Съавтор е на учебници и учебни помагала по български език за средното училище. Последни по-важни публикации: „Граматиката в речника – представяне на оптативни конструкции в българските речници” (2013); „Към установяването на книжовноезиковите норми през Възраждането: местоименно изразяване на едновременна посесивност и рефлексивност” (2012); „Языковое законодательство в Республики Болгарии” (2012); „Падежни форми и означаване на падеж във възрожденската писмена практика (Статистическо изследване върху местоименията в два възрожденски текста)” (2011); „Българските оптативни конструкции в езика и речта: някои наблюдения” (2010); „Залог и диатеза: функциониране на залогови форми в текст” (2009); „Езикови особености на текста на енциклопедия” (2009); „Динамика на лексиката през Възраждането (Статистическо изследване с оглед към съществителните нарицателни имена)” (2008); „Минимизацията като универсална прагматична норма на писмената комуникация” (2007); „Осъзнати проблеми при книжовноезиковите норми” (2005); „Влияние на прагматиката върху морфологичната форма и синтактичните свойства на глагола” (2003); „Дублетността като кодификаторски проблем” (2001).

ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
НАЙ-ТЪРСЕНИ
Общи условия за ползване на сайта.