Радостина Тонева

Радостина Тонева е родена през 1971 г. в гр. София. Завършила е СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Начална училищна педагогика‘. Професионалният ѝ опит като начален учител датира от 1995 г.

Била е ръководител на международни проекти по програма „Учене през целия живот” от 2009 г. и програма „Еразъм+” от 2014 г. Участвала е в повече от десет международни работни срещи в европейски училища в Швеция, Естония, Турция, Франция, Италия и др. и в четири обучителни събития в европейски институции по програми за професионално развитие на учители в периода 2012 – 2014 г. по теми, свързани с единните европейски образователни ценности и във връзка със заложеното в работните документи на Европейската комисия за ролята на ключовите компетенции за гарантиране на качествено образование, необходимо за успешна реализация в 21. век.

През 2010 г. участва в СДК „ИКТ в училище” към  СУ „Св. Кл. Охридски”, която завършва с дипломен проект на тема „Проектно-базирано обучение с интегрирани ИКТ като фактор за повишаване на мотивацията за учене”. През 2013 г. защитава дипломна разработка за придобиване на втора професионално-квалификационна степен към Департамента за информация и усъвършенстване на учители. Участва в квалификационен курс за директорска правоспособност към НИОКСО – гр. Банкя.

Автор е на редица доклади и статии за иновационните методи, прилагани в работата с ученици от начален етап – проектно-базирано обучение, Action Methods за повишаване на мотивацията и качеството в учебна среда, използване на ИКТ за осигуряване на по-висока активност у учениците и включването им в онлайн проекти и др.

Член е на Общностния съвет за иновации в училищното и предучилищното образование от 2013 г. под патронажа на Йорданка Фандъкова. Основна цел на Съвета е обединяване, разпространение и мениджмънт на иновативни идеи и практики.

Портфолиото ѝ е публично достъпно чрез създаването на собствен блог и уебсайт: http://radosttoneva.weebly.com.

Като автор в изд. „Просвета” работи от 2013 г., когато пише помагалото по български език за 4. клас от поредицата „Вълшебното ключе”. Съавтор е на помагалата по човекът и обществото за 3. и 4. клас от същата поредица.

ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
НАЙ-ТЪРСЕНИ
Общи условия за ползване на сайта.