Румен Младенов

Румен Димитров Младенов е професор в професионално направление Биологически науки. Преподавател е по ботаника, систематика на растенията и микология в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, по фармацевтична ботаника в Медицинския колеж и Фармацевтичния факултет на Медицински университет - Пловдив. Ръководител е на катедра „Ботаника и Методика на обучението по биология“ в Биологически факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“ и на катедра „Фармакогнозия и фармацевтична химия“ във Фармацевтичен факултет при МУ - Пловдив. Научните интереси на проф. Младенов са свързани с ботаниката. Изследванията му са в областта на алгологията, токсикологията и фитохимията. Има над 120 публикации в наши и международни списания. Автор е на три ръководства за упражнения по „Систематика на водорасли и гъби“, „Систематика на растения и гъби“, „Биологичен анализ и екологична оценка на типовете повърхностни води в България“, един учебник по „Фикология“ и на два учебника по „Фармацевтична ботаника“.

ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
НАЙ-ТЪРСЕНИ
Общи условия за ползване на сайта.