Донка Ташева
Няма снимка
Доц. д-р Донка Ташева завършва специалност „Химия” в Химическия факултет (ХФ) на СУ „Св. Кл. Охридски”. По-късно, като докторант в Катедра „Органична химия” на ХФ, защитава дисертация по органична химия. Понастоящем е доцент в Катедра „Органична химия и фармакогнозия” към Факултета по химия и фармация (ФХФ) на СУ „Св. Кл. Охридски”. Чете лекции по органична химия на студенти от различни бакалавърски програми от Факултета по химия и фармация и бакалавърски и магистърски програми във Физическия факултет, както и лекции по биоорганична химия, реакционни механизми в органичната химия, на студенти от ФХФ. Съавтор е в колектив, написал „Сборник задачи по органична химия” за студенти от ФХФ. Ръководител е на магистърска програма „Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения”, в която чете лекции по „Структура и реакционна способност на органични съединения” и „Биотрансформации на органични съединения”. Научните ù интереси са в направленията: синтез на аналози на непротеиногенни α-аминокиселини с потенциал за фармакологично приложение; синтез и приложение на нови хистохимични флуорогенни субстрати и специфични инхибитори на протеази, маркери за малигнени заболявания; изследвания на реакции от алдолов тип в условия на междуфазов катализ. 
Член е на Националната комисия за провеждане на олимпиадата по химия и опазване на околната среда. Автор е на задачи за областен и национален кръг на олимпиадата, както и за подборно контролно за определяне на отбора за участие в Международната олимпиада по химия (IChO). Ръководител е (Head Mentor) на отбора на България за участие в Международната олимпиада по химия от 2004 г. и член на Международното жури на IChO.
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
НАЙ-ТЪРСЕНИ
Общи условия за ползване на сайта.