Химия за зрелостници и кандидат-студенти

Печатен
одобрен от МОМН
Одобрен със заповед № РД 09-330/04.04.2003 г.
ISBN: 954-01-1385-7 Формат: 17х24 см , 400 стр.
Цена:
15.00 лв.
ПОРЪЧАЙ
АНОТАЦИЯ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ

Помагалото е съобразено и разработено въз основа на новите учебни програми по химия и програмата за провеждане на държавен зрелостен изпит.

Дава възможност за обобщаване и осмисляне на знанията по химия и организиране на подготовката за зрелостни и кандидатстудентски изпити.
Подпомага работата на учителите при систематизиране на учебното съдържание, поднесено в действащите учебници за двете образователни равнища.
Авторите на помагалото са преподаватели по неорганична и по органична химия в СУ „Св. Климент Охридски”. Автори са на десетки учебници, учебни помагала и научнопопулярни книги за всички равнища на обучението по химия. Дългогодишни участници са в международното олимпийско движение по химия и в структурите на ЮНЕСКО, свързани с обучението по химия.

Добри Лазаров

Проф. дхн Добри Лазаров e роден през 1932 г. Завършва Великотърновската мъжка гимназия и специалността „Технология на неорганичните вещества” в Химикотехнологичния университет в София. От 1959 г. е асистент в Химическия факултет на Софийския университет, а от 1984 г. е професор по неорганична химия. Дългогодишен ръководител е на катедра „Неорганична химия” и на „Методика на обучението по химия” към Химическия факултет. Чел е лекции по неорганична химия в Софийския, Шуменския и Югозападния университет. Специализира в Чехословакия и в Германия като Хумболтов стипендиант. Научните му интереси са в областта на химичната кинетика, адсорбция и катализ, както и в областта на методиката на обучението по химия. Автор е на над 150 труда в областта на химията и обучението по химия, на над 20 учебника и учебни помагала за университетите, началните и средите училища. Съставител и съавтор е на три енциклопедии, на шест научно-популярни книги (превеждани на руски, японски, унгарски, естонски, словашки, латвийски) и на десет книги с биографичен характер. Автор е в издателствата „Просвета”, „Наука и изкуство”, „Народна младеж”, издателството на Софийския университет. Член е на редакционните колегии на сп. „Природа” (БАН) и сп. „Химия” (СУ). Бил е дългогодишен представител на страната в Комисията по образование към ЮПАК, председател на националния комитет по провеждане на ученическите олимпиади по химия и член на международното жури. Удостоен е с почетните знаци на Софийския и на Югозападния университет със синя лента и на златната значка на издателство „Просвета” по случай 50-годишнината на издателството.

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.