Български език за 12. клас за задължителна подготовка

Печатен
одобрен от МОМН
Одобрен със заповед № РД 09-702/15.08.2002 г.
ISBN: 978-954-01-1208-4 Формат: 17x24 см , 96 стр.
Цена:
5.90 лв.
ПОРЪЧАЙ
АНОТАЦИЯ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ

Съобразен е изцяло с приетите държавни образователни изисквания за учебно съдържание и с новата учебна програма по български език за 12. клас. Поднася знания,отговарящи на съвременните и общоприети теории в лингвистиката. Всяка урочна статия е разработена в четири рубрики – Мотивационен блок, Лингвистична информация, Речеви дейности и Общуването и Интернет.

Теоретичните знания са онагледени и чрез схема. Съдържа модерен методически апарат, който го прави удобен и лесен за ползване справочник. Текстът е разположен в две колони като в малката колона са изнесени понятията, зададени от програмата, а в голямата колона те са теоретично изяснени. Написан е на достъпен език и отговаря на комуникативните възможности на учениците.

Татяна Ангелова
Татяна Ангелова
Татяна Ангелова е професор по методика на обучението по български език във Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Богатият ѝ, дългогодишен преподавателски опит е свързан с иновативни методики в обучението по български език (е-обучение), с активни методи на учене, с оценяване в обучението по български език. Национален научен координатор е на България за международното изследване PIRLS 2006. Чете лекционни курсове по проблемите на обучаване в писмена реч, интерактивни методи, тестово оценяване и оценяване на ученически текстове. Ръководи тренинги с учители българисти по проблемите на грамотността, работа с билингви, за прилагане на оценяването за по-добро учене, интегриране на ИКТ.
Автор е на десетки учебници и помагала по български език за 5. – 12. клас.
Виж всичко за този автор
Петя Костадинова

Доц. д-р Петя Костадинова завършва българска филология в Софийския университет. Член e на секция „Съвременен български език” към Института за български език при БАН от 1975 г. Дълги години е негов научен секретар. Ръководи службата за езикови справки и езикови съвети.
Работила е в областта на съвременния български книжовен език, историята на новобългарския книжовен език и езиковото планиране.

Виж всичко за този автор
Анета Кичукова

Анета Кичукова е учител по български език и литература в 32 СОУ „Св. Кл. Охридски. Завършила е специалност „Българска филология” в СУ „Кл. Охридски” и има следдипломна специализация. Тя е дългогодишен базов учител на СУ „Св. Кл. Охридски”, автор на учебници по български език за 9., 10., 11. и 12. клас и на учебно помагало по български език и литература. Участник е в национални и международни проекти.

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.