Биология и здравно образование за 12. клас за профилирана подготовка

Печатен
одобрен от МОМН
Одобрен със заповед № РД 09-679/15.08.2001 г.
ISBN: 978-954-01-1287-9 Формат: 20x26 см , 272 стр.
Цена:
22.80 лв.
ПОРЪЧАЙ
АНОТАЦИЯ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ
Учебникът е написан в съответствие с новата учебна програма за 12. клас и държавните образователни изисквания, утвърдени от МОН. Учебното съдържание включва разделите: Равнища на организация на живата материя и тяхната еволюция; Организъм и среда; Популации, съобщества, екосистеми; Биосфера; Антропогенно въздействие върху биосферата и опазване на природните ресурси; Човек, биосфера и опазване на природната среда. Съобразен е със съвременните научни постижения в биологията.
Разгледан е въпросът за международното сътрудничество при опазване на природата. Посочени са международните природозащитни конвенции и основните директиви на Европейския съюз, съдействащи за опазване на околната среда и биологичното разнообразие на Европа, както и стратегия и глобални перспективи за устойчиво развитие. Учебникът е особено ценен е за подготовка на зрелостен изпит и успешно участие в кандидатстудентски конкурси по биология.
Светла Евтимова

Доц. д-р Светла Евтимова е родена в гр.Омуртаг. Завършва Биология   в Биологическия факултат на Софийския университет „Св.Климент Охридски“. Защитава докторат през 1983 год. Специализира в Москва. В периода 1999 – 2008 година е ръководител на Катедра Методика на обучението по биология при Биологическия факултет на СУ „Св.Кл.Охридски. Дългогодишен член на Централната комисия на Националната олимпиада по биология и  Председател на Централната комисия на Национално състезание по биология  от 2001 до 2009 година. Автор на повече от 150 труда – книги, учебници, помагала, сборници и статии в областта на Методиката на обучението по биология, Тестология, Диагностика, Здравно образование, Извънкласната дейност по биология.

Виж всичко за този автор
Ценка Часовникарова
Ценка Часовникарова

Доц. д-р Ценка Часовникарова е завършила висшето си образование в СУ „Св. Климент Охридски”. Защитила е дисертация в областта на популационната генетика на животните в Института по зоология на БАН. Специализирала е в Института по генетика на Саарландския университет в Германия. Понастоящем работи в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН и е член на Катедрата по зоология на Биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. Автор е на редица учебници и учебни помагала по човекът и природата и по биология и здравно образование за средното училище.

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.