Тестови задачи по човекът и природата за 5. клас

Печатен
одобрен от МОМН
Одобрен със заповед № РД 09-317/05.03.2007 г.
ISBN: 987-954-01-1899-4 Формат: 17х24 см , 24 стр.
Цена:
2.50 лв.
ПОРЪЧАЙ
АНОТАЦИЯ
СЪДЪРЖАНИЕ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ

Помагалото осигурява за учениците задачи за упражнение и самопроверка на знанията по темите от програмата по човекът и природата за 5.клас чрез дадените отговори на тестовите задачи. Включени са и обобщителни тестове.

На учителите тестовите задачи дават възможност за контрол и проверка на постигнатите резултати, анализ на типични грешки и пропуски в знанията и индивидуален подход към всеки ученик. Родителите придобиват ясна представа за степента на подготовка на своето дете по човекът и природата.

Лиляна Боянова

Доц. д-р Лиляна Боянова е родена е през 1940 г. Възпитаник е на Химическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Тя е дългогодишен преподавател в катедра „Методика на обучението по химия” в Химическия факултет на СУ. Автор е на над 40 учебника и учебни помагала по химия от 7. до 12. клас, компютърни програми, мултимедийни продукти и електронни учебници. Изследванията ѝ са в областта на учебното съдържание, учебно-техническите средства, учебното кино, компютъризацията в обучението по химия в средното училище. Автор е на над 100 статии и монографии. Участвала е с доклади и научни съобщения на голям брой международни и национални научни форуми.

Виж всичко за този автор
Здравка Костова

Доцент, доктор на педагогическите науки Здравка Благоева Костова има повече от 412 публикации: 8 самостоятелни книги, 4 студии, 35 книги в съавторство, 13 публикации в „Научни трудове”, 191 статии, 20 учебника, 6 учебни помагала, 5 учебни тетрадки, 7 книги за учителя, 38 сборника с тестове, повече от 80 научнопопулярни статии, участие в разработването на учебни програми и други. Над 35 от публикациите ѝ са на английски език, 5 – на немски, 6 – на руски, 1 – на полски.
Член е на международно списание за образованието по природни науки и околна среда и анонимен рецензент на статии в три международни списания.
Носител е на орден „Кирил и Методий” III степен (1980 г.), сребърна почетна значка „Природозащитник” (1981 г.) и Почетен знак на Софийския университет „Св. Климент Охридски” I степен (2005 г.).

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.