Свят и личност за 12. клас, учебно помагало за профилирана подготовка

Печатен
одобрен от МОМН
Одобрен със заповед № РД 09-330/04.04.2003
ISBN: 978-954-01-2140-0 Формат: 17x24 см , 224 стр.
Цена:
6.60 лв.
ПОРЪЧАЙ
АНОТАЦИЯ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ

Учебното помагало разширява знанията по гражданско образование. Темите от профилираната дисциплина „България в обединена Европа“ предлагат анализ на проблеми на съвременния свят. Разгледани са особеностите на местните, регионалните, националните и европейските институции, като се разкрива връзката личност—институция—гражданска позиция.

Търсят се измеренията на индивидуалната и колективната идентичност и се откроява мястото на България в европейската култура. Темите представят различни гледни точки към проблемите и предлагат идеи за дискусии, за самостоятелни проучвания и работа по проекти.

Майя Грекова

Проф. Майя Грекова е един от най-дългогодишните и уважавани членове на катедра „Социология” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Започнала академичната си кaриера през 1978 г., през 1986 г. тя защитава докторска дисертация на тема „От обичай към право. Разрушаване на традиционната общност”, а през 2002 г. става доктор на социологическите науки с дисертация на тема „Малцинство: социално конструиране и преживяване”. От 2004 г. е професор по социология.
Проф. Грекова води курсовете „Социология на социалните общности”, „Макросоциални общности: етнически общности и малцинства”, „Микросоциални общности: Аз и Другият”, „Сравнителни етнокултурни изследвания” и други.
Основател и ръководител е на една от магистърските програми на специалността „Градски изследвания”. Води курсове в магистърски програми в други специалности на Философския факултет и Факултета по журналистика и масови комуникации. Била е ръководител на редица успешно защитили докторанти.
Проф. Грекова е водещ изследовател в полето на социологията на социалните общности в България и е учен, получил международно признание. Специализирала е в Дома за науките за човека в Париж и в Университета в Билефелд. Автор е на 18 монографии и учебници, съставител на шест сборника и антологии, има публикувани над 60 научни статии и студии в престижни национални и международни научни издания. Участва в редица международни и национални проекти – ръководител и член на екип в над 40 проекта.

Виж всичко за този автор
Ивайло Дичев
Ивайло Дичев

Ивайло Дичев е професор по културна антропология в Софийския университет, преподавал е във Франция, САЩ, Германия и др. Изследва политическите култури, града, медиите. Последните му книги са „Културата като дистанция” (2016), „Граждани отвъд местата” (2009), „Пространства на желанието, желания за пространство” (2005). Публикува в онлайн списанието за културни изследвания „Семинар_БГ”. Есеист, колумнист, активен участник в публичния дебат.

Виж всичко за този автор
Петя Кабакчиева

Д-р Петя Кабакчиева е професор в катедра „Социология” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, бивш ръководител на катедрата (2007 – 2015). Била е председател на Българската социологическа асоциация, председател и член на бордове на неправителствени организации, член е на експертния съвет на Център за академични изследвания – София.
Интересите ѝ са в областта на: политическата социология с фокус върху гражданските действия, гражданско образование, идентичности; историческа социология на комунизма и социология на неравенствата. Участвала е в много национални и международни сравнителни изследвания, автор и съавтор на девет книги и на десетки статии, публикувани в български и чуждестранни академични издания. Част от книгите ѝ са: „Гражданското общество срещу държавата: българската ситуация, Civil Society in Bulgaria: NGOs versus Spontaneous Civic Activism (съавторство с Десислава Христова), „Комунистическите модерности. Българският случай”, „(Не)възможният синдикализъм. Строители и учители през комунизма” (съавторство с Пепка Бояджиева).
Съавтор е в четири учебника: „Социология” за 11. клас, „Гражданско образование. Учебник за затворници”, „Незавършваща социология” (за 12. клас) и „Свят и личност”.

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.