Химия и опазване на околната среда за 11. клас, профилирана подготовка, I част

Печатен
одобрен от МОМН
Одобрен със заповед № РД 09-445/25.03.2011 г.
ISBN: 978-954-01-2481-0 Формат: 20x26 см , 256 стр.
Цена:
19.00 лв.
ПОРЪЧАЙ
АНОТАЦИЯ
СЪДЪРЖАНИЕ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ
Учебникът е съобразен с приетите Държавни образователни изисквания и с учебната програма по химия и опазване на околната среда за 11. клас – профилирана подготовка. За по-ефективна употреба учебникът е разделен на две части. 
 
Първата част: 
– Надгражда системата от знания по обща и неорганична химия. 
– Запознава с основите на качествения и количествения химичен и инструментален анализ. 
– Включва актуална информация за физиологичното действие на веществата и за глобалните екологични проблеми. Предлага разнообразен снимков материал, подчертаващ значението на химията и през 21. век. 
Изгражда специфични умения, необходими за продължаване на образованието в химически и в медицински висши училища.
Лиляна Боянова

Доц. д-р Лиляна Боянова е родена е през 1940 г. Възпитаник е на Химическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Тя е дългогодишен преподавател в катедра „Методика на обучението по химия” в Химическия факултет на СУ. Автор е на над 40 учебника и учебни помагала по химия от 7. до 12. клас, компютърни програми, мултимедийни продукти и електронни учебници. Изследванията ѝ са в областта на учебното съдържание, учебно-техническите средства, учебното кино, компютъризацията в обучението по химия в средното училище. Автор е на над 100 статии и монографии. Участвала е с доклади и научни съобщения на голям брой международни и национални научни форуми.

Виж всичко за този автор
Красимир Николов

Красимир Николов завършва висше образование като магистър по химия в СУ „Св. Климент Охридски”. Работил е в ПМГ „Проф. Емануил Иванов”, Кюстендил, и в СМГ „Паисий Хилендарски”. В момента е учител в НФСГ, София, и базов учител към СУ. Интересува се от проблеми в областта на иновационните и интерактивните методи на преподаване и усвояване на знания, които да послужат в кариерното развитие на подрастващите. Разработва и участва в разработването на стратегии за лесното усвояване на знания и интерпретация на информацията по природни науки съобразно мотивационната сфера и потребностите на младите хора, с оглед на бъдещите им професионални планове. Работата му е ориентирана към обучението към младите хора съобразно потребностите и възможностите им и разработването на ясно формулирани цели и концепции на образование. Не одобрява работата по шаблон. Търси начини за формиране на конструктивното мислене у младите хора. През 2004 г. получава почетна грамота „Неофит Рилски”.

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.