Как да решаваме лесно трудни задачи. 11 нестандартни метода

Печатен
одобрен от МОМН
ISBN: 978-954-01-2714-9 Формат: 17x24 см , 116 стр.
Цена:
7.90 лв.
ПОРЪЧАЙ
АНОТАЦИЯ
СЪДЪРЖАНИЕ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ

Съществуват немалко нестандартни идеи и методи за решаване на уравнения, неравенства и системи.
В книгата ще намерите някои от тях, като например: 
* как да получите необходими условия и да обосновете достатъчността им; 
* как да смените ролята на неизвестното и параметъра; 
* как да въведете или изолирате параметър; 
* как да използвате свойствата на функциите; 
* как да доказвате и използвате неравенства и др.
Използването на тези методи е свързано с по-специални идеи и логически разсъждения. 
Познаването на тези идеи и методи и умението за успешното им прилагане осигурява възможности за развитие на логическо мислене, съобразителност, досетливост и комбинативност – много полезни качества за решаване на задачи с повишена трудност.
В края на всеки параграф ще намерите и много задачи за самостоятелна работа.

Запрян Запрянов

Научната област, в която работи проф. Запрян Запрянов, д-р на математическите науки, е математическо моделиране в механиката. Той е дългогодишен преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски”.
Автор е на 88 научни статии и монографии и около 30 учебници и учебни помагала за ученици от 5. до 12. клас. Има публикувана монография в издателство „Шпригер” в Германия.
Запрян Запрянов често участва с доклади на Пролетните математически конференции по покана на Съюза на математиците в България.

Виж всичко за този автор
Николай Райков
Николай Райков

Николай Райков е завършил ФМФ при СУ „Св. Климент Охридски”, специалност математика. Професионалният му път започва като учител по математика в гр. Самоков, а по-късно като базов учител в гр. София.
От 1986 до 2009 г. той работи първо като главен специалист, а след това като главен и държавен експерт по математика в МОН. Участвал е в комисиите за изготвяне на Държавните образователни изисквания и учебните програми по математика.
Съавтор е на много учебници и учебни помагала по математика за ученици от 5. до 12. клас.

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.