Текстовите задачи в обучението по математика 1. – 4. клас. Практическа методика за началния учител

Печатен
одобрен от МОМН
ISBN: 978-954-01-3113-9 Формат: 17х24 см , 108 стр.
Цена:
7.90 лв.
ПОРЪЧАЙ
АНОТАЦИЯ
СЪДЪРЖАНИЕ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ

Разбирането и решаването на текстови задачи от малките ученици е едно от препятствията за успешното им обучение. Предложената практическа методика дава концептуални идеи и конкретни педагогически решения за работа с тези задачи, като акцентира върху проблемите и грешките, които спъват децата при овладяване на съответните умения. Темите в книгата са структурирани в четири части, ориентирани към  учебното съдържание по математика за всеки от класовете от първи до четвърти. Разгледани са етапите на работа с текстови задачи и са дадени конкретни методически решения, онагледени с много примери, схеми и таблици. В края на всяка част са формулирани методически задачи за учителя, чрез които той може да се опита сам да приложи представените идеи.
Авторът Юлияна Гарчева е дългогодишен преподавател по методика на обучението по математика в началния етап на основната образователна степен в СУ „Св. Климент  Охридски”, Департамент за информация и усъвършенстване на учители. Изследва и разработва актуални проблеми на обучението. Автор е на  учебници, учебни помагала и статии, които представят иновативни методически решения за обновяване на образователния процес по математика.

Юлияна Гарчева

Юлияна Гарчева е математик, дългогодишен преподавател в Департамента за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Кл. Охридски”. Работи в областта на методиката на обучението по математика в началния етап на основната образователна степен.

Академичната ѝ дейност е свързана с разработката и реализацията на обучаващи програми, подпомагащи кариерното развитие на учители, тяхното продължаващо образование по актуални съвременни проблеми на обучението, както и усъвършенстване на професионалните им умения за изследване на резултатите от образователния процес.

Автор е на голям брой публикации, които разработват теоретико-практически проблеми на обучението по математика в 1. – 4. клас. Те са многообхватни в тематично отношение и разнообразни по вид – научни статии, учебници, учебни тетрадки, сборници, книги за учителя и др.

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.