Съкровен свят. Празнично-обредна система на ромите в Средна Западна България

Печатен
одобрен от МОМН
ISBN: 978-954-01-3129-0 Формат: 13х20 см , 304 стр.
Цена:
15.00 лв.
ПОРЪЧАЙ
АНОТАЦИЯ
СЪДЪРЖАНИЕ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ

„Съкровен свят. Празнично-обредна система на ромите в Средна Западна България” е резултат от специализирано етноложко изследване на семейната и календарната обредност на ромите от Средна Западна България и в същото време – личен разказ на човек от ромската общност в този регион.

Изследването дава отговор на въпросите: какви са етнодемографските характеристики на ромите, живеещи в Средна Западна България; какви са функциите на семейството за съхранение и предаване на характерната за ромите етнокултура; каква е динамиката на промените в обичайно-обредната и празнична система при различните групи в изследвания регион и какви са взаимовръзките и влиянията на българската етнокултура върху нея.
Книгата е предназначена за научни работници, студенти, учители, социални работници и др.

Лиляна Ковачева
Лиляна Ковачева

Лиляна Ковачева е родена през 1960 г. в Кюстендил. Завършила е специалността „Начална училищна педагогика” в ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград. Била е в продължение на 15 години начален учител в 4 ОУ „Иван Вазов”, Кюстендил и 4 години – помощник-директор в същото училище. Активно участва в разработване и изпълнение на образователни проекти, насочени към ученици и родители от етническите малцинства.
През 1997 г. специализира „Интеркултурен диалог” в Университета в Амстердам. През 1998 г. специализира „Ромски граждански организации в Централна и Източна Европа” в Института за Отворено общество в Будапеща. През 2001 г. специализира „Индия – прародина на ромите в Европа” в Ню Делхи, Индия.
През 2000 г. работи като експерт в Националния съвет по етнически и демографски въпроси към Министерския съвет.
От 2002 до 2007 г. изпълнява длъжността „Експерт по майчин ромски език” в Министерството на образованието и науката. В този период участва в работна група за изготвяне на учебни програми по майчин ромски език и към Съвета на Европа за изработване на портфолио на ромски език. През 2007 г. е назначена за главен експерт в Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, където от 2011 до 2015 г. изпълнява длъжността „Директор”, и понастоящем продължава да работи в същия Център.
През 2015 г. защитава дисертационен труд в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН на тема „Празнично-обредна система на ромите в Средна Западна България”.
Участва в редица международни форуми, семинари и конференции, свързани с ромската култура и идентичност. Автор е на редица публикации за образованието на ромските деца.

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.