Книга за учителя. Да бъдеш гражданин

одобрен от МОМН
Одобрен със заповед № РД 09-346/02.03.2011 г.
ISBN: 978-954-01-2472-8 Формат: 21х29 см , 104 стр.
СВАЛИ
АНОТАЦИЯ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ

Теми по гражданско образование за часа на класа в началния етап на образование.

Помагалото е създадено по проект на Фондация „Просвета” и Ротари клуб „София-Център”.
Съдържа методически насоки за учителя и работни листове за учениците. Обхваща темите по гражданско образование, включени в учебните предмети роден край, околен свят, човекът и природата и човекът и обществото.
Осигурява разнообразни ресурси за развиване на социалните умения и активното гражданско поведение на децата. Предлага достъпни и забавни форми и подходи: игри, дискусии, симулации, казуси, изследователски задачи и проекти. Подпомага учителите да решават успешно проблеми, с които се сблъскват ежедневно: общуване и правила за поведение в училище и в семейството, опазване на природата и собственото здраве, ние и другите в България, Европейския съюз и света.
Авторите доц. д-р Силвия Цветанска и доц. д-р Радка Василева са преподаватели във Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”. Участват като експерти в български и международни образователни проекти. Имат богат опит от провеждане на тренинги за развитие на социалните умения, решаване на конфликти и работа в екип с ученици, учители, директори на училища.
Силвия Цветанска
Силвия Цветанска
Силвия Цветанска е доцент във Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Тя е доктор по педагогика и магистър по психология и се занимава активно с приложението на психологическото знание в училищната практика. Разработва собствени тренингови програми с включване на интерактивни методи в обучението на ученици и на възрастни. Интересите ѝ са в областта на психологическите аспекти на общуването, гражданското образование и развитието на социални умения и професионална компетентност.
Силвия Цветанска е национален съветник по ECVET – Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование. Участва като експерт в национални и международни образователни проекти. Член е на редколегията на списание „Педагогика” и на електронното списание „Реторика и комуникации”. Автор е на книгите „Предизвикателства в педагогическото общуване”, „Разрешаване на конфликти – стратегии и подходи”, „Педагогическо общуване за практически цели” (в съавторство), както и на учебници, учебни помагала и методически разработки за училищното образование.
Виж всичко за този автор
От:
Дата: 23.11.2015 14:54
Горещо я препоръчвам на всички учители от начален етап! Това е една наистина прекрасна книга, която ще им даде възможност по достъпен и атрактивен начин да въведат малките си ученици в проблематиката на гражданското образование. Темите са много интересни и разнообразни и макар че на пръв поглед те се покриват с теми, включени в учебното съдържание на някои учебни предмети, начинът им на представяне и идеите за реализиране са оригинални, различни и интересни. Наличието на много интересни факти и допълнителна информация прави книгата изключително ценна и полезна за всички - учители, ученици и родители.
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.