Буквар за 1. клас

Печатен
одобрен от МОМН
Одобрен със заповед № РД 09-1571/08.02.2017 г.
ISBN: 978-619-222-027-3 Формат: 21х29 см , 112 стр.
ЦЕНА ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ: 8.00 лв.
Цена:
10.68 лв.
ПОРЪЧАЙ
Виж този продукт в Електронен вариант тук:Електронен
АНОТАЦИЯ
СЪДЪРЖАНИЕ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ
Букварът дава възможност за успешно обучение по начално четене през предбуквения и буквения етап на ограмотяването. Включеното учебно съдържание се характеризира с:
  • нагледност и достъпност;
  • интегралност и междупредметни връзки;
  • вариативност на учебните задачи;
  • диференциация на обучението.
През предбуквения етап методическата работа се извършва с опора на първата част на буквара и включва 10 урока за затвърдяване и обобщаване на знания и компетентности, овладявани в подготвителната група, за текст, изречение, дума, сричка и звук.
Буквеният етап включва 78 урока, от които 31 за нови знания и 47 за затвърдяване и обобщаване на знанията и уменията. Основният тип урок е за усвояване на нов звук и печатна буква. Включва следните компоненти: представяне на новия звук в различни фонетични позиции с опора на предметни картини, определяне на характеристиките на звука (гласен/съгласен) на основата на акустични и артикулационни особености; показване на печатната буква; четене на затворени и отворени срички, преоткриване на сричките в думи и четене на думи, словосъчетания, изречения, текст; задачи за диагностика на разбирането при четене.
Урокът за затвърдяване и обобщаване е насочен към систематизиране на знанията и уменията за четене и към пропедевтика на елементарни езикови компетентности.
Пенка Димитрова

Главен асистент д-р Пенка Петрова Димитрова е завършила специалност „Педагогика” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Преподавател е по методика на обучението по български език и литература в началния етап на средното училище в Педагогическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. През 2013 г. успешно защитава дисертационен труд на тема „Технологичен модел за обучение по четене на възрастни в началния етап на СОУ”. Автор е на множество научни публикации в наши и чуждестранни специализирани издания. Участва в изготвянето на учебни помагала по български език и литература от 1. до 4. клас.

Виж всичко за този автор
Лиляна Ковачева
Лиляна Ковачева

Лиляна Ковачева е родена през 1960 г. в Кюстендил. Завършила е специалността „Начална училищна педагогика” в ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград. Била е в продължение на 15 години начален учител в 4 ОУ „Иван Вазов”, Кюстендил и 4 години – помощник-директор в същото училище. Активно участва в разработване и изпълнение на образователни проекти, насочени към ученици и родители от етническите малцинства.
През 1997 г. специализира „Интеркултурен диалог” в Университета в Амстердам. През 1998 г. специализира „Ромски граждански организации в Централна и Източна Европа” в Института за Отворено общество в Будапеща. През 2001 г. специализира „Индия – прародина на ромите в Европа” в Ню Делхи, Индия.
През 2000 г. работи като експерт в Националния съвет по етнически и демографски въпроси към Министерския съвет.
От 2002 до 2007 г. изпълнява длъжността „Експерт по майчин ромски език” в Министерството на образованието и науката. В този период участва в работна група за изготвяне на учебни програми по майчин ромски език и към Съвета на Европа за изработване на портфолио на ромски език. През 2007 г. е назначена за главен експерт в Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, където от 2011 до 2015 г. изпълнява длъжността „Директор”, и понастоящем продължава да работи в същия Център.
През 2015 г. защитава дисертационен труд в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН на тема „Празнично-обредна система на ромите в Средна Западна България”.
Участва в редица международни форуми, семинари и конференции, свързани с ромската култура и идентичност. Автор е на редица публикации за образованието на ромските деца.

Виж всичко за този автор
Мария Бончева

Мария Георгиева Бончева е дългогодишен начален учител. Работи като главен учител в СУ „Димитър Матевски”, Пловдив. Притежава Първа професионална квалификационна степен. Участник е в редица национални проекти, свързани с разработване на система за оценка на качеството на средното образование и стандарти за вътрешното оценяване. Заради високия си професионализъм и постигнатите значими резултати в образователно-възпитателния процес през учебната 2014/2015 година е отличена с награда от РИО – Пловдив.

Виж всичко за този автор
Невена Петрова

Невена Йорданова Петрова е начален учител в СУ „Димитър Матевски”, Пловдив. Притежава магистърска степен по информационни и комуникационни технологии. Участвала е в редица научни форуми, свързани с приложението на информационните технологии в образователния процес. Съавтор е на научни публикации, ориентирани към обучението по български език в началните класове.

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.