Български език за 5. клас

Електронен
Български език за 5. клас - корица
ВЪВЕДИ КОД ОТ ТАЛОН
одобрен от МОМН
Одобрен със заповед № РД 09-1458/08.02.2017 г.
ISBN: 978-954-360-096-0 130 стр.
Графичен дизайн: Вихра Стоева
Художник на илюстрациите: Стефана Радкова
Дизайн на електронния учебник: "Просвета Либри" ЕООД
Електронните учебници и помагала могат да бъдат използвани на компютър с достъп до интернет.
Цена:
6.00 лв.*
ПОРЪЧАЙ
КУПИ С SMS
* Цената е за абонамент от 1 година, считано от датата на закупуване.
Виж този продукт в Печатен вариант тук:Печатен
АНОТАЦИЯ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ

Електронният учебник по български език за 5. клас на издателство „Просвета АзБуки” с автори Милена Васева и Тина Велева е изцяло съобразен с Държавния образователен стандарт и с новата програма, влязла в сила през учебната 2016 – 2017 г. В него са намерили място част от урочните статии, познати от най-популярния учебник по български език, работил в практиката в последните години.
Новият електронен учебник запазва познатата структура, стила и методическия подход към програмния материал, но е обогатен с разработки върху темите, включени в новата програма, и с още полезни задачи. Всяка урочна единица е разработена в два последователни разтвора – в първия са представени новите знания, които учениците трябва да усвоят, а във втория са включени подредени с нарастваща трудност задачи, чрез които учениците да затвърдят знанията си и да усъвършенстват своите умения. Всяка от страниците е предварително разделена на отделни зони, което позволява части от нея – таблици, схеми, дефиниции, изображения или отделни задачи, да се показват на цял екран с цел по-добра визуализация на съдържанието.
Изключително полезни за осмислянето и овладяването на учебния материал са илюстрациите, по-голямата част от които са семантични и по атрактивен начин онагледяват абстрактната научна информация. Предимство на учебника е това, че илюстрациите са включени в единна система, която постепенно се развива в поредиците от уроци от различните дялове. Електронният вариант на учебника съдържа над 100 допълнителни електронни ресурса, повечето от които са задачи от различен тип и с различна степен на трудност. Чрез ползването му в учебната практика реално може да се постигнат максимална плътност и ефективност във всеки конкретен урок. Електронният учебник ще бъде и отличен помощник на всеки ученик, който има достъп до него, в процеса на самоподготовка.

Милена Васева

Милена Петрова Васева е родена на 23 ноември 1937 г. в Благоевград. След завършване на специалността българска филология в СУ „Св. Климент Охридски” работи като учителка. С конкурс е избрана за редовен асистент, а по-късно и за доцент по методика на обучението по български език. Автор е на научни монографии и статии, между които „Формиране на правописни умения и навици (4. – 8. клас)”, София: Народна просвета, 1982, „Идея и слово в поезията на Христо Ботев” (В: Език и стил на Христо Ботев. София: Народна просвета, 1985, с. 30 – 64), „Есе за ученическото съчинение” (В: Тенденции в обучението по български език. София: Булвест 2000, 2000, с. 193 – 196). Доц. Милена Васева участва в редица иновационни проекти, свързани със съвременното българско образование – в изработването на държавните образователни изисквания за учебно съдържание, на учебни програми, на учебници и учебни помагала по български език. Цялата ѝ дейност на специалист по методика на преподаването на български език е свързана със стремежа да се търсят резултатни средства за развиване на езиковата и на социокултурната компетентност на подрастващите – залог за пълноценното им личностно и професионално развитие. Усилията ѝ са съсредоточени върху работата за поставянето на обучението по български език на практическа основа. Свидетелство за това са учебниците по български език, чийто автор е Милена Васева: от 1974 г. – учебник за 8. клас; от 1984 г. – учебници за 6., 7., 9. клас; от 1992 г. – учебници за 6., 7., 8. клас; от 2000 г. –  учебници за 9., 10., 11., 12., 5. и 6. клас. Това, което отличава тези учебници, е новаторският подход – като замисъл и като реализация, който се основава на съвременни търсения в областта на лингвистиката, методиката, психологията и пр.

Виж всичко за този автор
Тина Велева

Тина Петрова Велева-Иванова е родена през 1961 г. в гр. София. Завършила е СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Българска филология”. От 1990 г.работи в сферата на образованието на различни позиции: учител по български език и литература; началник на отдел „Образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт, екология и чистота” в Столична община – район „Младост”; главен експерт в дирекция „Координация и контрол на средното образование” в МОН; началник на отдел „Инспектиране” в дирекция „Контрол и инспектиране” в МОН; началник на отдел „Контрол и инспектиране” в дирекция „Организация, контрол и инспектиране” в МОН. Ръководител е на проект BG051PO001-3.2.05„Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието”, осъществен в периода 2012 – 2014 г. от МОН, в който участват 1046 детски градини, училища и обслужващи звенаи 15 РИО. От ноември 2015 г. е ръководител на отдел „Маркетинг” на издателство „Просвета”.

Автор е на учебници и учебни помагала по български език и литература.

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.