Български език за 5. клас

Електронен
одобрен от МОМН
Одобрен със заповед № РД 09 – 1460/ 08.02.2017 г.
ISBN: 978-619-222-032-7 130 стр.
Графичен дизайн: Бояна Павлова
Художник на илюстрациите: Ирина Македонска
Дизайн на електронния учебник: „Просвета Либри” ЕООД

Този учебник е част от абонаментен пакет. Опциите за закупуване вижте ТУК.
Виж този продукт в Печатен вариант тук:Печатен
АНОТАЦИЯ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ

Електронният учебник по български език за 5. клас на издателство „Просвета Плюс” с автори Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева е изцяло съобразен с новата учебна програма, влязла в сила през учебната 2016 – 2017 г. Той отговаря на образователните нужди на петокласниците, изучаващи български език в непрекъснато променящ се социокултурен контекст, силно повлиян от многоезичието (съхраняването на многообразието сред „малките” европейски езици) и интернет.
Добрата ориентация на учителя в структурата на учебника и на урочната статия е предпоставка да бъдат формирани у петокласника умения за самостоятелно учене (при целодневно обучение, вкъщи). Още в началото на учебника има насоки към ученика как да използва учебника.
Всяка урочна статия започва с мотивационна част (изясняват се накратко очакваните резултати от работата по конкретната тема от програмата). Изученото в началния етап се актуализира с въпроси и чрез рубриката „Да си припомним”. Има и рубрика „Помощ”, която е за онези ученици, които срещат затруднения.
За да бъде осъществявана най-важната дидактическа функция – оценяването, има рубрика „Да проверим какво знаем и умеем”, както и специална урочна статия „Проверка и самопроверка на езиковата подготовка” след всеки раздел. Включени са както тестови задачи за четене с разбиране, така и задачи за създаване на текст.
Рубриката „Общуването и интернет” има факултативен характер. Тя присъства главно в първия раздел, тъй като има отношение към обогатяването на социокултурната компетентност.
Всяка от страниците на учебника е предварително разделена на отделни зони, което позволява части от нея – таблици, схеми, дефиниции, изображения или отделни задачи, да се показват на цял екран с цел по-добрата визуализация на съдържанието.
Изключително полезни за осмислянето и овладяването на учебния материал са илюстрациите, които по атрактивен начин онагледяват абстрактната научна информация. Електронният вариант на учебника съдържа над 100 допълнителни електронни ресурса, повечето от които са задачи от различен тип и с различна степен на трудност. Чрез използването му в учебната практика реално може да се постигнат максимална плътност и ефективност във всеки конкретен урок.
Електронният учебник ще бъде и отличен помощник на всеки ученик, който има достъп до него, в процеса на самоподготовка.

Татяна Ангелова
Татяна Ангелова
Татяна Ангелова е професор по методика на обучението по български език във Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Богатият ѝ, дългогодишен преподавателски опит е свързан с иновативни методики в обучението по български език (е-обучение), с активни методи на учене, с оценяване в обучението по български език. Национален научен координатор е на България за международното изследване PIRLS 2006. Чете лекционни курсове по проблемите на обучаване в писмена реч, интерактивни методи, тестово оценяване и оценяване на ученически текстове. Ръководи тренинги с учители българисти по проблемите на грамотността, работа с билингви, за прилагане на оценяването за по-добро учене, интегриране на ИКТ.
Автор е на десетки учебници и помагала по български език за 5. – 12. клас.
Виж всичко за този автор
Гергана Дачева
Гергана Дачева
Гергана Дачева е професор по български език във Факултета по славянски филологии към Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
Преподавателският ѝ опит е свързан с обучението по български език – история на българския книжовен език и стилистика. Експерт е към МОН, ръководител на различни научни проекти, свързани с обучението по български език. Член е на Българското дружество по оценяване и измерване в образованието. Два мандата е ръководител на Катедрата по български език във Факултета по славянски филологии. Автор е на учебници (5. – 12. клас) и помагала (4., 7. и 12. клас) по български език.
Виж всичко за този автор
Биляна Радева
Биляна Радева е главен асистент по съвременен български език във Факултета по славянски филологии към Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
Води упражнения по морфология и синтаксис на съвременния български език и по езикова култура. В преподавателската си дейност използва иновативни методики за обучение по български език (е-обучение). Участва в различни проекти, които имат за цел подобряването на обучението по български език.
Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.