Човекът и природата за 5. клас

Електронен
одобрен от МОМН
Одобрен със заповед № РД 09-1557/08.02.2017 г.
ISBN: ISBN 978-954-01-3210-5 174 стр.
Графичен дизайн: Ирина Кирилова
Художник на илюстрациите: Ирина Кирилова
Дизайн на електронния учебник: „Просвета Либри” ЕООД

Този учебник е част от абонаментен пакет. Опциите за закупуване вижте ТУК.
Виж този продукт в Печатен вариант тук:Печатен
АНОТАЦИЯ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ

Електронният учебник по човекът и природата за 5. клас на издателство „Просвета” е разработен по новата учебна програма. Отговаря на всички изисквания за съвременен учебник, в който съдържанието предполага използването на интерактивни методи и организирането на разнообразни дейности на учениците. Електронните ресурси са разнообразни. Изобилието от оригинални решения за усвояване на процесите и явленията и на основните понятия от природните науки прави електронния учебник привлекателен спътник на учителя и на ученика. Дизайнът улеснява използването му, като ориентира учениците към новите знания и умения, към най-важното, а също и към интересни факти, свързани с учебното съдържание, идеи за самостоятелна експериментална дейност вкъщи и др. Електронният учебник е незаменимо средство за формиране у учениците на мотивация за учебна дейност и на траен интерес към природните науки.

Мая Гайдарова
Мая Гайдарова

Доц. д-р Мая Гайдарова, ръководител на Катедра „Методика на обучението по физика” на ФФ на СУ „Климент Охридски”. Ръководи и изградената към Катедрата лаборатория „Център по физика за работа с ученици и учители”. Член е на експертни комисии към МОН и ЦКОКУО, председател на Националното състезание за ключови компетентности по природни науки и ръководител на националния ученически отбор на олимпиадата по природни науки на Европейския съюз.

Виж всичко за този автор
Стефан Манев
Стефан Манев

Доц. д-р Стефан Манев завършва Химическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Бил е заместник-декан на Химическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и на Природо-математическия факултет на ЮЗУ, Благоевград, ръководител на катедра МОХ в Химическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и на катедра „Химия” в ЮЗУ, Благоевград. Научните му интереси са в областта на катализата и атомно-абсорбционния анализ (има над 70 публикации и участия в над 40 конференции), методиката на обучението по химия (над 70 публикации и участия в над 45 конференции). Автор е на над 45 учебника за университетите и средните училища, на четири научнопопулярни книги и десет сценария за научнопопулярни филми. Член е на редакционния съвет на сп. „Химия” и сп. „Природа”. Бил е член на управителния съвет на Дружеството на българските химици и ръководител на комисиите за провеждане на национални състезания по химия и природни науки. Участва активно в създаването на учебната документация по човекът и природата и химия и опазване на околната среда.

Виж всичко за този автор
Илиян Илиев
Илиян Илиев

Доц. д-р Илиян Илиев работи в Катедрата по зоология и антропология на Биологическия факултет в СУ „Св. Кл. Охридски”. Завършил е същия факултет като магистър по специалността „Биология – зоология”. Има образователна и научна степен „Доктор” в научната област „Зоология на безгръбначните животни”. Бил е на специализация в „Ротамстед Рисърч”, Великобритания и във Факултет по нематология, Нидерландия. Автор е на редица научни публикации, учебници и ръководства. Участвал е в международни и национални научни форуми и в над 10 международни и национални научни проекти. Дългогодишен ръководител и член на комисията на Националната ученическа олимпиада по биология.

Виж всичко за този автор
Ренета Петкова
Ренета Петкова
Д-р Ренета Петкова завършва висше образование в ПУ „Паисий Хилендарски” – Биологически факултет със специалност „Биолог”, учител по биология с втора специалност „Химия” и Факултет за обществени професии със специалност „Ораторско майсторство”. В Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” получава образователната и научна степен „Доктор” в научната област „Методика на обучението по биология”.
Има 18 години стаж като учител по биология и Първа професионално-квалификационна степен. Работила е 2 години като старши експерт по биология в РИО – Враца и 13 години като главен експерт в МОН. Била е хоноруван преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”, ЮЗУ „Неофит Рилски” и Педагогическия колеж на ВТУ в гр. Враца. Понастоящем е заместник главен редактор в издателство „Просвета”.
Има над 40 статии в български и чуждестранни сборници и списания, а също и 2 книги, свързани с биологичното образование.
Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.