Информационни технологии за 5. клас

Електронен
одобрен от МОМН
Одобрен със заповед № РД 09 – 1548/ 08.02.2017 г.
ISBN: 978-619-222-035-8 68 стр.
Графичен дизайн: Владимир Германов
Художник на илюстрациите: Владимир Германов
Дизайн на електронния учебник: „Просвета Либри” ЕООД

Този учебник е част от абонаментен пакет. Опциите за закупуване вижте ТУК.
Виж този продукт в Печатен вариант тук:Печатен
АНОТАЦИЯ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ

„Информационни технологии за 5. клас” на издателство „Просвета Плюс” е дело на авторски колектив в състав Ангел Ангелов, Даниела Дурева-Тупарова, Георги Тупаров, Катерина Марчева, Катя Михова-Стоянова. Разработените теми са съобразени с учебната програма по информационни технологии за 5. клас на МОН, утвърдена през 2015 г. и влизаща в сила от учебната 2016/2017 г. Спазени са изискванията за подредбата на задължителните теми и разпределението на часовете за въвеждане на нови знания, упражнения, обобщения и оценяване.
С „Информационни технологии за 5. клас” учениците ще се запознаят с много нови неща, свързани с компютрите и използването им в различни области. Ще се научат да използват ИТ за рисуване, за слушане на музика и гледане на видео, за писане на текст и работа с таблици, за атрактивно представяне на информация пред публика, за търсене на новости в дебрите на интернет, за изпращане на електронни съобщения. Ще се запознаят с основни правила и съвети за безопасно използване на компютъра и интернет. В процеса на работа учениците ще създадат собствено портфолио, съдържащо изработени от тях изображения, текстове, презентации.
Електронният учебник включва множество интерактивни упражнения, с които се проверяват придобитите знания от учениците. Част от уроците за нови знания са съпроводени с видеоматериали, демонстриращи постъпковото изпълнение на дадена дейност, като например изрязване на част от изображение, изчертаване на фигура или крива и др. Към всяка рубрика „Речник” има интерактивна задача, с която се установяват уменията на учениците за откриване на съответствие между термини на английски и на български език.
Авторите предоставят и примерно тематично разпределение на учебното съдържание в новоприетия стандартен формат.


Ресурсни файлове към е-учебник по „Информационни технологии за 5. клас” на издателство „Просвета Плюс”

Ангел Ангелов
Ангел Ангелов

Доц. д-р Ангел Илиев Ангелов е завършил СУ „Св. Климент Охридски”. Работи като доцент в катедра „Обучение по математика и информатика” към ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски” и в Педагогическия факултет на Тракийския университет. Работил е и като главен експерт по информатика в Министерството на образованието и науката. От 2002 г. активно сътрудничи в неправителствения сектор като научен секретар. Преподава „Училищен курс по информатика”, „Училищен курс по информационни технологии” и „Методика на обучението по информатика и ИТ” на студенти от специалностите „Mатематика и информатика”, „Физика и информатика” и „Химия и информатика”. Научен ръководител е на едногодишна следдипломна квалификация за получаване на учителска правоспособност по информатика и информационни технологии. Води основни дисциплини в магистърски програми, предназначени за учители. Автор е на един от първите учебници по информатика в България, както и на множество методически помагала и сборници със задачи.

Виж всичко за този автор
Даниела Дурева
Даниела Дурева

Доц. д-р Даниела Дурева-Тупарова е завършила ПУ „Паисий Хилендарски”. В момента е доцент по методика на обучението по информатика. Преподава училищен курс и методика на обучението по информатика и ИТ на студенти от специалност „Mатематика и информатика” и различни магистърски програми, както и на специализанти от курсове за следдипломна квалификация. Има дългогодишен опит в обучението по информатика и ИТ в различни образователни степени. Има над 100 публикации в България и чужбина, в които са представени изследвания, посветени на методиката на обучение по информатика и ИТ, интегрирането на ИТ в учебния процес, технологии и методика на електронното обучение. Автор е на книга, свързана с проблеми от методиката на обучение по информатика и ИТ. Съавтор е на учебни помагала по информационни технологии за 1. – 8. клас.

Виж всичко за този автор
Георги Тупаров
Георги Тупаров

Доц. д-р Георги Тупаров е завършил Техническия университет в гр. София. В момента е доцент по информатика. Има редица публикации, свързани с подготовката на студенти и преподаватели в областта на информационните технологии. Разработил е множество курсове за електронно обучение. Съавтор е на книга по бази от данни и електронен курс по методика на обучението по информатика и информационни технологии. Участва в екип, разработил комплект учебни материали по информационни технологии за 5. – 8. клас. Участва в редица проекти, свързани с електронното обучение.

Виж всичко за този автор
Катерина Марчева
Катерина Марчева

Катерина Марчева е завършила специалност „Математика” в СУ „Св. Климент Охридски”, а след това специализира информатика в същия университет. Тя е сред първите преподаватели по информатика и информационни технологии в извънкласните форми на обучение, а по-късно – и при въвеждането им като задължителен учебен предмет. Участва в редица национални и международни конференции и семинари за използване на новите информационни и комуникационни технологии в образованието. Има значителен опит като участник, координатор и ръководител на образователни проекти. Автор е на над 30 публикации в България и чужбина, сред които четири учебни помагала по ИТ. Има първи клас квалификация. Била е базов учител по информатика и информационни технологии, директор на училище и хоноруван преподавател по методика на обучението по информатика. 

Виж всичко за този автор
Катя Стоянова

Катя Михова-Стоянова е завършила ПУ „Паисий Хилендарски”. Работи във Второ основно училище „Димитър Благоев”, гр. Благоевград, като учител по математика и информационни технологии. Съавтор е на учебни помагала по ИТ за 1. – 8. клас. Участва в национални конференции и проекти. Член е на Съюза на математиците. Награждавана е на конкурс за образователно-програмни продукти. Била е хоноруван преподавател по методика на обучението по информатика. Тя е базов учител по информатика и информационни технологии с многогодишен опит в преподаването и работата със стажанти, подготвящи се за учители по математика и ИТ.

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.