Книга за учителя по човекът и природата за 5. клас

Печатен
АНОТАЦИЯ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ
ЗА УЧИТЕЛЯ

В книгата за учителя са предложени примерни методически разработки на уроци, чиято цел е да подпомогне учителя при планиране, организиране и провеждане на учебния процес. Приложението съдържа годишно разпределение по теми и учебна програма.

Виктор Иванов
Виктор Иванов

Проф. дфн Виктор Иванов, катедра „Обща физика” на ФФ на СУ „Св. Климент Охридски”, съавтор на учебници и учебни помагала по човекът и природата за средния курс и по физика и астрономия за горния курс; ръководител на българския национален отбор по физика, спечелил много медали на международни олимпиади по физика; зам.-декан на ФФ (втори мандат).

Виж всичко за този автор
Величка Павлова Димитрова
Величка Павлова Димитрова

Доц. д-р Величка Димитрова е завършила Химическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Учител по химия и физика”. От 1986 г. е асистент в Катедра „Химия” на Природо-математическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски” – Благоевград. През 2002 г. защитава дисертация и получава образователната и научна степен „Доктор”, а от 2007 г. е доцент по методика на обучението по химия.
Има над 40 публикации в научни списания и сборници, свързани със съвременните методи на обучение, контрола и оценяването в обучението по химия, химичните експерименти и учебно-познавателните задачи по химия. Автор е на една монография и съавтор на 15 учебника и учебни помагала за висшето и средното училище.
Величка Димитрова участва в провеждането на квалификационни курсове за учители по човекът и природата и „Съвременни методи в обучението по природни науки”. Била е член на комисиите за Държавните зрелостни изпити по химия, за Националното състезание по химия, за подготовката на ДОИ за учебно съдържание и на учебни програми по химия и опазване на околната среда.

Виж всичко за този автор
Мариета Иванова
Мариета Иванова

Мариета Иванова, преподавател по физика и математика в Софийската духовна семинария „Св. Иван Рилски”. Съавтор на учебници и учебни помагала по човекът и природата в средния курс и по физика и астрономия в горния курс.

Виж всичко за този автор
Силвия Стоименова Попова
Силвия Стоименова Попова

Силвия Попова е завършила Химическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Учител по химия и физика”. От 1986 г. е учител в СУ „Иван Вазов”, Благоевград. Заемала е длъжностите учител, старши учител и главен учител. Преподава учебните предмети химия и опазване на околната среда, физика и астрономия и човекът и природата. Има придобита допълнителна професионална квалификация „Учител по човекът и природата” в ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград. От 2009 г. е с Първа професионално-квалификационна степен от СУ „Св. Климент Охридски”, Департамент за усъвършенстване на учители. Има публикации в научни списания и сборници и участия в национални конференции по химия и биология, свързани с повишаване на качеството на образованието по природни науки. Спечелила е национален конкурс за най-добър тест за Държавния зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда през 2009 г. Съавтор е на 10 учебника и учебни помагала за средното училище. Участвала е в национални проекти, сред които „Разработване на система за оценка на качеството на средното образование” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (2010), „За по-качествено образование – Подобряване на качеството на общото образование” (2012).

Виж всичко за този автор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧИТЕЛЯ


Книгата за учителя може да разгледате или да изтеглите безплатно от ТУК.
Необходимо е да имате регистрация в сайта.


Учителите, работещи с комплекта, получават безплатен екземпляр от книгата за учителя.
За повече информация търсете нашите представители в страната .

ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.