Двойственият език в медиите: езикът на политическата коректност vs езика на омразата

Печатен
одобрен от МОМН
ISBN: 978-954-01-3271-6 Формат: 17х24 см , 336 стр.
Цена:
12.00 лв.
ПОРЪЧАЙ
АНОТАЦИЯ
СЪДЪРЖАНИЕ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ
Термините политическа коректност и език на омразата не са лингвистични термини, въпреки че обозначават феномени, които имат предимно речево проявление. Политическата коректност и езикът на омразата са идеологически основи за определен тип езиково прогнозиране и планиране, а по-генерално – и за определена езикова политика.
В книгата се характеризират евфемизмите и дисфемизмите, както и процесите на евфемизация/табуизация и дисфемизация/детабуизация. Предлагат се типологии на евфемизмите/ дисфемизмите според различни критерии и принципи.
Коментират се конкретни евфемистични и дисфемистични употреби в следните семантични категории – професии и институции, болести и физически нарушения, смърт, полова принадлежност и семейни и сексуални отношения, криминално поведение, етнически групи, външен вид и възраст, политически евфемизми/дисфемизми. В наблюденията се установява тенденцията за активно използване на евфемизмите в неформалните речеви регистри на медийната реч, което преобръща представата за евфемизмите като принадлежащи единствено на обработеното и книжовното изразяване.
 
Книгата е спечелила конкурс на Министерството на културата.
Андреана Ефтимова
Андреана Ефтимова
Андреана Ефтимова e доктор по общо и сравнително езикознание (психолингвистика) (2000) и доктор на науките по обществени комуникации и информационни науки (2016). Доцент във Факултета по журналистика и масова комуникация в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Автор е на няколко монографии, сред които „Невербалната комуникация в телевизията”(2002), „Невербалната комуникация: медии и медиатори”(2011) и „Есето в академичната и журналистическата практика” (2011), както и на учебника „Медиен език и стил: теория и съвременни практики”(2014).
Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.