Математика за 2. клас

Електронен
одобрен от МОМН
Одобрен със заповед № РД 09-3141/14.08.2017 г.
ISBN: 978-954-01-3376-8 128 стр.
Графичен дизайн: ЕТ „ТерАРТ” – Кръсто Терзиев
Художник на илюстрациите: Стефана Радкова
Дизайн на електронния учебник: „Просвета Либри” ЕООД

Този учебник е част от абонаментен пакет. Опциите за закупуване вижте ТУК.
Виж този продукт в Печатен вариант тук:Печатен
АНОТАЦИЯ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ
Електронният учебник съдържа разнообразни интерактивни упражнения, анимации и игри с различно ниво на трудност. Те подпомагат преподаването, ученето и трайното овладяване на компетентностите, дефинирани в новата учебна програма по математика за 2. клас.
Eлектронният учебник дава възможност на учениците да осмислят ключови алгоритми, свързани със събирането, изваждането, табличното умножение и деление на числата до 100 и основни геометрични знания. Това се постига чрез разнообразни електронни образователни ресурси – задачи за единичен и множествен избор, съответствие, допълване, откриване на грешки, таблици, игри, анимации и др. Включените допълнителни задачи за упражнение разширяват методическия инструментариум на учителя  и създават мотивация и интерес у ученика. 

Електронният учебник по математика за 2. клас успешно осъществява и междупредметни връзки. С него работата в часовете по математика става много по-интересна и приятна.

Юлияна Гарчева

Юлияна Гарчева е математик, дългогодишен преподавател в Департамента за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Кл. Охридски”. Работи в областта на методиката на обучението по математика в началния етап на основната образователна степен.

Академичната ѝ дейност е свързана с разработката и реализацията на обучаващи програми, подпомагащи кариерното развитие на учители, тяхното продължаващо образование по актуални съвременни проблеми на обучението, както и усъвършенстване на професионалните им умения за изследване на резултатите от образователния процес.

Автор е на голям брой публикации, които разработват теоретико-практически проблеми на обучението по математика в 1. – 4. клас. Те са многообхватни в тематично отношение и разнообразни по вид – научни статии, учебници, учебни тетрадки, сборници, книги за учителя и др.

Виж всичко за този автор
Ангелина Манова

Доц. д-р Ангелина Манова е преподавател по методика на обучението по математика за началните класове в катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика” към Педагогическия факултет на ЮЗУ „Неофит  Рилски” – Благоевград. Завършила е ПУ „П. Хилендарски”, специалност „Математика”.

Професионалният ѝ път започва като учител по математика в СОУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Симитли, след което е завеждащ-отдел „Математика” в ОСМТ, Благоевград, и инспектор начално образование в отдел „Просвета” на ОНС, Благоевград. От 1978 г. досега работи в ЮЗУ „Н. Рилски”.

Била е заместник-декан и декан на Педагогическия факултет, а в периода 1996 – 1999 г. и заместник-ректор по акредитацията. От 2008 г. е директор на Центъра за продължаващо обучение към Педагогическия факултет.

Автор е на повече от 100 публикации, в това число и на учебници и учебни помагала за ученици от 1. до 6. клас.

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.