Литература за 8. клас

Електронен
одобрен от МОМН
Одобрен със заповед № РД 09-3227/14.08.2017
ISBN: 978-954-01-3354-6 256 стр.
Графичен дизайн: Албена Каменова, Петя Гавраилова
Дизайн на електронния учебник: „Просвета Либри” ЕООД

Този учебник е част от абонаментен пакет. Опциите за закупуване вижте ТУК.
Виж този продукт в Печатен вариант тук:Печатен
АНОТАЦИЯ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ

Електронният учебник по литература за 8. клас на издателство „Просвета” с автори Ирен Иванчева, Кирил Мерджански, Евгени Зашев, Албена Хранова, Любов Шишкова и Лъчезар Бояджиев е разработен на основата на печатния вариант и е обогатен с разнообразни ресурси. Включени са видеоклипове, които представят атрактивно творбите и техните автори. Допълнително са разработени кратки видеофилми и множество тестови задачи, подходящи за бърза проверка на усвоените знания и умения в клас или за самопроверка у дома.

Ирен Иванчева
Ирен Иванчева
Ирен Иванчева-Мерджанска преподава френски език и литература в Университета на Синсинати. От 2001 г. живее в САЩ. Има докторски степени по френска литература от Университета на Синсинати и по българска литература от Българската академия на науките.
Специализирала е и в областта на науките на рода (Gender studies). Литературен критик и изследовател с множество публикации в българската и американската литературна периодика. Работила е в Националния музей на българската литература, Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, Издателството на БАН, издателство „Просвета”, Института за литература при БАН. Автор е на „Брегове на чувството. Гласове на жени в българската поезия”, С., УИ „Климент Охридски”, 1995, и на „Гласове на жени в българската поезия. Аспекти на междутекстовост”, С., „Просвета”, 2015. Автор е и на книгата за Юлия Кръстева и Асия Джебар „Да пишеш на езика на другия” („Écrire dans la langue de l’autre”, Paris, L’Harmattan, 2015). Изследователските ѝ интереси са в областите на феминизма, сравнителното литературознание, българската литература, западноевропейската, френската и франкофонската литература.
Виж всичко за този автор
Кирил Мерджански
Кирил Мерджански е учител по английски език, литература и история в САЩ, където живее от 2001 г. Завършва история в Софийския университет „Климент Охридски” със степен „Магистър по антична и средновековна история”. През 2007 г. завършва магистратура по история и в Университета „Райт Стейт” – Дейтън, САЩ. Дългогодишен преподавател в НГДЕК „Константин-Кирил Философ”. В периода 1987 – 2002 г. е редактор и завеждащ редакция „История и право” към Университетското издателство на СУ. През 1993 – 1994 г. преподава творческо писане в New York Business School (София), гост лектор е в Нов български университет по антична история (1994 – 1995) и творческо писане (1998 – 2001). Сътрудничи на Театрална работилница „Сфумато” (1997 – 2000). Той е утвърден съвременен поет, драматург и преводач. Автор е на книги с антична тематика, сред които са „Избрани епитафии от залеза на Римската империя”, С., 1992, и „Митът за Одисей в новата буколическа поезия”, С., 1997, които са сред шедьоврите в съвременната българската поезия. Автор е на драмите „Кой уби Питагор?”, С., 1988, и „Тирезий слепият”, С., 1999. 
Превежда от старогръцки език „Антигона”, като работи над превода повече от петнадесeт години. Книгата е издадена в „Нова библиотека за ученика” на издателство „Просвета” през 2015 г. Автор е и на историческото изследване „Kiril Merjanski, „The Serbian-Bulgarian Treaties of 1904 and the Balkan Policy of Russia. Toward the Breakdown of Equilibrium in Eastern Europe before the Bosnian Crisis”, Vdm Verlag Dr. Muller Aktiengesellschaft & Co. Kg., Saarbrücken, 2008. Поезията на К. Мерджански е превеждана на английски, френски, немски, руски, шведски, гръцки, унгарски и др. езици.
Виж всичко за този автор
Евгени Зашев
Евгени Зашев

Д-р Евгени Зашев е роден през 1965 г. в София. Завършва НГДЕК (1984), българска филология и културология в СУ „Св. Климент Охридски” (1991). Дългогодишен преподавател в НГДЕК (1991–2013). От 1995 г. е докторант в Кирило-Методиевския център на БАН, а от 1999 г. е научен сътрудник и в КМНЦ. Като стипендиант на фондация „Александър Онасис” специализира в Атина византийска литература и гръцка палеография при проф. А. Целикас. От 2005 до 2011 г.  преподава в Катедрата по славянски филологии на университета „Ян Амос Коменски” в Братислава, където през 2010 г. възстановява специалността българистика. Съавтор на ДОИ по български език и литература (2000 г.). Лектор на множество квалификационни семинари за учители. Участник в национални и международни образователни и научни проекти, научни форуми и експертни групи. Автор и съавтор на учебници и помагала в областта на съвременния български език, старобългарската литература, културната история, балканските литератури, а също и на преводи, студии и монографии, сред които Leimon pneumatikos – Pratum spirituale. (2005), Патеричният дял на Лаврентиевия сборник – история и особености на текста. (2012), Разкази за чудеса, разбойници, блудници и други истории. (2014), Tsar Ivan Alexandâr's miscellany of 1348. (2015) Член е на Съвета за чуждестранна българистика към Президиума на БАН, на Комисията за развитие на малцинствените езици при Правителствената канцелария на Словашката република и на Британското общество по византология.

Виж всичко за този автор
Албена Хранова
Албена Хранова

Албена Хранова е родена през 1962 г. Доктор на науките е по филология и професор по теория и история на културата в Катедра „Философия” към Философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Албена Хранова е автор на над сто статии, студии и монографии, сред които се открояват: „Двете български литератури. Граници на лирическия контекст” (1992), „Литературният човек и неговите български езици” (1995), „Подстъпи към приказката” (1996), „Яворов. Диалектика и алхимии” (1999), „Езикът и неговите речи” (2000), „Български интертекстове” (2002), „Историография и литература. За социалното конструиране на исторически понятия и големи разкази в българската култура ХІХ – ХХ век”, т. I, II (2011). Участник е в множество национални и международни научни проекти, конференции, конгреси и други научни форуми. Албена Хранова печели Наградата за литературна критика на Съюза на българските писатели (1992) и наградата „Пловдив” за литература (1995). Автор е на учебници, учебни тетрадки и помагала по литература за всички класове от средния и горния курс на общообразователните училища в България.

Виж всичко за този автор
Любов Шишкова
Любов Шишкова

Любов Игнатова Шишкова е завършила специалността „Българска филология” в СУ „Св. Климент Охридски”. След това продължава обучението си като аспирант в Института по балканистика при БАН. Дълги години е преподавател по български език и литература в Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ” – София, ръководител на дипломни работи в профил „Българистика” и базов учител на СУ „Св. Кл. Охридски”. Любов Шишкова участва в различни екипи, ангажирани с изработването на държавните образователни изисквания за учебно съдържание, на учебни програми, на учебници и учебни помагала по български език и литература, на стандарти за инспектиране в сферата на образованието.

Виж всичко за този автор
Лъчезар Бояджиев
Лъчезар Бояджиев
Лъчезар Бояджиев (1957, София) e визуален артист. Завършва „Изкуствознание” в Националната художествена академия, София през 1980 г. В изкуството си работи с лични интерпретации на обществени процеси, с градска визуалност и намеси в публичното пространство, с материал от историята на културата и града. Прави фотографии, обекти и рисунки, видео и пърформативни лекции, инсталации в реална среда. Създава визуалните концепции на рубриката „Думи и образи” и задачите, включени в нея, в учебници по литература на издателство „Просвета”.
 
Негови творби са били представяни на: „Изпъчи се и задръж!”, галерия „One Night Stand”, София (2014, соло); „И аз не съм библиотечен художник”, SALT Галата, Истанбул (2013, соло); „Художник в депото”, СГХГ, София (2010, соло); „5 изгледа към Мека”, галерия „Feinkost”, Берлин (2007, соло); „Граматика на свободата”, музей ГАРАЖ, Москва; „Изкуство за промяна 1985 – 2015”, СГХГ, София (2015); „Несъгласие”, Баня Старинна, Пловдив (2014); „Икономика и изкуство”, МОСАК, Краков (2013); „Глобалното съвремие на изкуството”, ZKM, Карлсруе и много други. През годините участва в биеналета на съвременно изкуство в Сао Пауло, Истанбул, Гванджу, Цетине, Манифеста във Франкфурт, Сингапур, Санта Фе, Йерусалим, Москва, Прага, Тирана, Киев, Екатеринбург, Солун, Варна и др.  
 
Член-основател на Института за съвременно изкуство, София – частна неправителствена организация, асоциация на куратори, художници и теоретици, посветена на изучаването, разбирането, представянето и практикуването на визуалните изкуства от края на 20. и началото на 21. век.
Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.