Биология и здравно образование за 8. клас

Електронен
одобрен от МОМН
Одобрен със заповед № РД 09-3275/14.08.2017
ISBN: 978-954-360-111-0 132 стр.
Графичен дизайн: Вихра Янчева
Художник на илюстрациите: Вихра Янчева
Дизайн на електронния учебник: „Просвета Либри” ЕООД

Този учебник е част от абонаментен пакет. Опциите за закупуване вижте ТУК.
Виж този продукт в Печатен вариант тук:Печатен
АНОТАЦИЯ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ

В електронния вариант на учебника по биология и здравно образование за 8. клас на издателство „Просвета АзБуки“ са включени много и разнородни тестови задачи и упражнения, допълнителни илюстрации, любопитна информация и видеофилми, които мотивират учениците за учебна дейност и повишават интереса им към биологичната наука. Дизайнът и интерфейсът на учебника позволяват бърз и лесен достъп до различни текстови и илюстративни компоненти на урочното съдържание, което е предпоставка за организиране на интерактивни дейности за активно учене на учениците. Подходящ е както за реализиране на конструктивистки подход на обучение от учителя при организиране на интерактивна образователна среда и формиране на основни ключови компетентности, така и при подготовката на учениците в домашни условия.

 

Учебникът за 8. клас се ползва и като първа част за 9. клас при паралелки с интензивно изучаване на чужд език.
Василий Ишев
Василий Ишев

Професор д-р Василий Ишев е лекар по професия. Има специалности по медицинска биология и клинична имунология. Доктор по медицина. Преподавател в Медицински университет – Пловдив и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Дългогодишен ръководител на Катедрата по биология и продекан по учебната работа на Медицински факултет – Пловдив. Експерт към Националната агенция по оценяване и акредитация и към Министерството на образованието и науката. Специализирал в Италия, Германия и Белгия. Автор и съавтор на 18 гимназиални и университетски учебници по биология. Има над 80 публикации в престижни научни издания у нас и в чужбина. Научните му интереси са в областта на репродуктивната имунология, медицинската генетика и паразитологията.

Виж всичко за този автор
Мима Николова
Мима Николова

Мима Иванова Николова е професор, доктор на биологическите науки в ПУ „П. Хилендарски”. Преподавател е по анатомия на човека, физиология на човека, антропология и възрастова морфология. Дългогодишен ръководител на Катедра „Анатомия и физиология на човека”, заместник-декан на Факултета по биология и експерт в Комисията по акредитация към Националната агенция. Научно-изследователската и научно-приложната ѝ работа са в областта на възрастовата морфология, физическата антропология, антропологичната стандартизация и нормалната анатомия и физиология на човека. Ръководител е на много научно-изследователски проекти. Специализирала е в Полша, Русия, Дания, Белгия. Автор е на над 150 публикации в наши и международни списания, монография и 17 университетски и гимназиални учебни пособия. Притежава авторско свидетелство за изобретение.

Виж всичко за този автор
Маргарита Панайотова
Маргарита Панайотова

Доц. д-р Маргарита Панайотова завършва висшето си образование в Пловдивски университет „П. Хилендарски“. Седем години работи като учител по биология и химия. От 1987 г. е преподавател по Методика на обучението по биология в ПУ „П. Хилендарски“. Научно-изследователската ѝ работа е в областта на интерактивните технологии и иновации в обучението по природни науки в средното и висшето образование; в създаване на програми за здравно възпитание и модели за обучение, подпомагащи здравословното и личностно развитие на младите хора, както и за формирането на ключови компетенции за учене през целия живот. Ръководител е на много научно-изследователски проекти, участва в работна група на МОН за създаване на Държавните образователни изисквания и Учебните програми по Биология и здравно образование. Обучител е в курсове за повишаване на квалификацията на учители по актуални проблеми на образованието, в които са обучени над 1400 учители по природни науки от цялата страна. Автор е на над 90 научни публикации в наши и международни научни списания и сборници, на две монографии и на над 20 училищни и университетски учебни пособия.

Виж всичко за този автор
Ирина Михова-Нанкова
Ирина Михова-Нанкова

Ирина Михова-Нанкова е завършила висше образование „Магистър” в Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Биолог”, учител по биология. Има специализация по методика на обучението по биология в ПУ „Паисий Хилендарски”. Опитът ѝ в сферата на средното образование е свързан с нейната кариера като учител по биология в продължение на 23 години. От десет години е базов учител към Катедра „Методика на обучението по биология” на ПУ „Паисий Хилендарски”. Понастоящем е преподавател по биология и здравно образование в Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив. Работи в областта на интерактивните технологии и иновации в обучението по биология и здравно образование, в реализирането на програми за здравно възпитание и модели за обучение, подпомагащи здравословното и личностното развитие на младите хора. Съавтор е на учебници и книги за учителя по биология и здравно образование.

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.