Математика за 3. клас

Електронен
одобрен от МОМН
Одобрен със заповед № РД 09-1240/19.07.2018
ISBN: 978-954-01-3610-3 128 стр.
Графичен дизайн: ЕТ „ТерАРТ” – Кръсто Терзиев
Художник на илюстрациите: Стефана Радкова
Дизайн на електронния учебник: „Просвета Либри” ЕООД

Този учебник е част от абонаментен пакет. Опциите за закупуване вижте ТУК.
Виж този продукт в Печатен вариант тук:Печатен
АНОТАЦИЯ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ
Електронният учебник допълва и разширява съдържанието на печатния. Той съдържа: 
  • разнообразни интерактивни упражнения, 
  • игри с различно ниво на трудност. 
Те подпомагат преподаването, ученето и трайното овладяване на компетентностите, посочени в актуалната учебна програма по математика за 3. клас. С тяхна помощ учениците осмислят ключови алгоритми, свързани със събирането, изваждането, умножението и делението на числата до 1000, придобиват умения за ориентиране в двумерно и триизмерно пространство, за използване на информация, представена по различен начин. Това се постига чрез интерактивните задачи за единичен и множествен избор, съответствие, допълване, откриване на грешки, таблици, игри, анимации и др. 
В електронния учебник, и само там, има обособена рубрика „Какъв ще стана?”. Чрез нея се провокира стремежът на третокласника към успешно кариерно развитие в бъдеще. Задачите в нея показват полезността на наученото по математика и как то може да се използва за различни цели.
Включените в електронния учебник допълнителни задачи успешно разширяват методическия инструментариум на учителя и създават мотивация и интерес у учениците.
Юлияна Гарчева

Юлияна Гарчева е математик, дългогодишен преподавател в Департамента за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Кл. Охридски”. Работи в областта на методиката на обучението по математика в началния етап на основната образователна степен.

Академичната ѝ дейност е свързана с разработката и реализацията на обучаващи програми, подпомагащи кариерното развитие на учители, тяхното продължаващо образование по актуални съвременни проблеми на обучението, както и усъвършенстване на професионалните им умения за изследване на резултатите от образователния процес.

Автор е на голям брой публикации, които разработват теоретико-практически проблеми на обучението по математика в 1. – 4. клас. Те са многообхватни в тематично отношение и разнообразни по вид – научни статии, учебници, учебни тетрадки, сборници, книги за учителя и др.

Виж всичко за този автор
Ангелина Манова

Доц. д-р Ангелина Манова е преподавател по методика на обучението по математика за началните класове в катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика” към Педагогическия факултет на ЮЗУ „Неофит  Рилски” – Благоевград. Завършила е ПУ „П. Хилендарски”, специалност „Математика”.

Професионалният ѝ път започва като учител по математика в СОУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Симитли, след което е завеждащ-отдел „Математика” в ОСМТ, Благоевград, и инспектор начално образование в отдел „Просвета” на ОНС, Благоевград. От 1978 г. досега работи в ЮЗУ „Н. Рилски”.

Била е заместник-декан и декан на Педагогическия факултет, а в периода 1996 – 1999 г. и заместник-ректор по акредитацията. От 2008 г. е директор на Центъра за продължаващо обучение към Педагогическия факултет.

Автор е на повече от 100 публикации, в това число и на учебници и учебни помагала за ученици от 1. до 6. клас.

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.