Музика за 3. клас

Електронен
одобрен от МОМН
Одобрен със заповед № РД 09-1220/19.07.2018
ISBN: 978-954-01-3735-3 64 стр.
Графичен дизайн: Лиляна Карагьозова
Художник на илюстрациите: Стефана Радкова
Дизайн на електронния учебник: „Просвета Либри” ЕООД

Този учебник е част от абонаментен пакет. Опциите за закупуване вижте ТУК.
Виж този продукт в Печатен вариант тук:Печатен
АНОТАЦИЯ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ
Електронният вариант на учебника е разработен така, че работата с него да бъде едновременно забавна и полезна за учениците. Той съдържа звукозаписи на всички песни и инструментални съпроводи от печатния учебник. Но освен това предлага: 
  • тестови задачи за установяване на входно и изходно ниво;
  • задачи за обобщение и преговор в края на всяка тема; 
  • творчески задачи за развиване на въображението.
Предвиденото в учебната програма за 3. клас нотно ограмотяване е улеснено с подходящи песни и задачи. Допълнителната информация е кратка и е поднесена атрактивно.
Пенка Минчева
Пенка Минчева
Професор доктор Пенка Пенчева Минчева завършва средно образование в СМУ „Добрин Петков”, Пловдив, висше – в НМА „Проф. Панчо Владигеров”, София и едногодишна специализация по „Солфеж”, „Теория на музиката” и „Методика на музикалното възпитание” във ВМПИ „Гнесини” в Москва и в Музикално-педагогическия факултет на Московския университет. Защитава докторат на тема „Използването на българския музикален фолклор за начално възпитание на музикалните способности” (1978 г.). Автор е на монографиите „Възпитание на музикалния слух чрез българския музикален фолклор” и „Музиката и интелектът”. Издава лекционни курсове „Методика на музикалното възпитание в общообразователното училище” и „Методика на обучението по солфеж”. Има издадени учебници и учебни пособия по солфеж и теория на музиката.
Автор е на научни публикации в САЩ, Русия и Украйна по проблемите на масовото музикално възпитание, ладовите и метроритмичните особености на българския музикален фолклор и музикалната теория.
Участва в няколко авторски колектива за учебници по музика за общообразователното училище: за 4. клас от 1976, 1991 и 1993 г., за 2. клас от 1980 г., за 6. клас от 1995 г., за 7. клас от 1996 г. и на цялата нова поредица учебници по музика – от 1. клас – 2002 г., до 8. клас – 2009 г.
Виж всичко за този автор
Красимира Филева
Красимира Филева
Доцент доктор Красимира Филева завършва Средно музикално училище в Пловдив, Държавна музикална академия „Професор П. Владигеров”, София със специалност пиано и майсторски клас в Бърно, Чехия. Доктор по психология (от 1996 г.) по темата за ограничаване на сценичния дистрес.
Има 67 концерта и участия с разнообразна програма в страната и в чужбина – Унгария, Чехия и Гърция.
Автор е на 160 научни публикации в България и в чужбина – Русия, САЩ, Индия, Украйна, Турция, Албания, в следните тематични направления: произведения за пиано от български композитори (Д. Ненов, В. Казанджиев, Ив. Спасов, Н. Стойков, Ас. Диамандиев, К. Илиев); психологически характеристики на изтъкнати български музиканти (П. Владигеров, Ив. Спасов, Н. Стойков, Ас. Диамандиев, Л. Атанасова) и влияние върху творчеството/изпълнителството им; клавирно-методически теми; музикални способности; клавирна интерпретация и изпълнители; онагледяване на музикална творба с компютърно генериран видеоклип; анализи на учебници по музика за СОУ. 
Автор е на учебника „Методика на преподаване на пиано” и на учебни пособия за студенти от специалностите „Пиано” и „Музикална педагогика”. Участва в авторски колектив за учебници по музика за първи, пети, шести, седми и осми клас на СОУ, на електронни учебници за първи и пети клас на СОУ, на учебници и учебни помагала за студенти от специалността „Музикална педагогика”.
Статията ѝ „Необичайното звучене и драматургията в клавирните творби на Димитър Ненов” е отличена като една от най-добрите статии на списание „International Journal of Humanities and Social Science” за 2013 г. След успешни публикации в САЩ, по покана на редакционния съвет на „International Journal of Literature and Arts” реализира два специални броя на списанието (2014 и 2015 г.), на които е съставител, гост-главен редактор и рецензент. Рецензира и статия за списание „International Journal of Educational Policy Research and Review” – 2015 г. От 2016 г. е член на редакционния съвет на „Международный научный журнал” с основен адрес в Украйна.
Виж всичко за този автор
Диана Кацарова
Диана Кацарова

Диана Георгиева Кацарова

Завършва АМТИИ – гр. Пловдив. Главен учител по музика с Първа професионалноквалификационна степен. Докторант на ПУ „Паисий Хилендарски”. Базов учител към АМТИИ (почетна грамота за всеотдайна учебно-възпитателна и творческа дейност от Ректора на АМТИИ) и ПУ „Паисий Хилендарски”.  

Художествен ръководител на множество вокални формации („Пейте с нас”, диригент на хор „Родопско ехо”, Френска вокална група на „Алианс Франсез” –  Пловдив, към Българо-френско дружество „Алфонс дьо Ламартин”, вокална група при Дом за деца, лишени от родителски грижи, „Мария Луиза”, Пловдив) и създател на вокална формация „Евъргрийн” с множество концертни изяви у нас и в чужбина (Франция, Италия, Австрия, Турция и др.), CD: „Марица”, We are the world, участие във филма на френския режисьор Жан-Люк Маж „От Макон до Пловдив – за едно изкуство извън времето”, издаден на DVD във Франция от Zoom-Zoom Productions (награда на журналистиката за поредицата „Исторически градове и места”), излъчван по 60 канала по света.

Множество участия в конференции и публикации по теми, свързани с музиката и музикалната педагогика, жури във Фестивала за франкофонска песен „Златен ключ” (2009 г.), автор на публикации в международни списания (САЩ, Македония, Франция).

Член на Съюза на българските музикални и танцови дейци (СБМТД).

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.