Химия и опазване на околната среда за 7. клас

Електронен
одобрен от МОМН
Одобрен със заповед № РД 09-1272/19.07.2018
ISBN: 978-954-01-3630-1 112 стр.
Графичен дизайн: „ТерАРТ” ЕТ – Кръсто Терзиев
Художник на илюстрациите: „ТерАРТ” ЕТ – Кръсто Терзиев
Дизайн на електронния учебник: „Просвета Либри” ЕООД

Този учебник е част от абонаментен пакет. Опциите за закупуване вижте ТУК.
Виж този продукт в Печатен вариант тук:Печатен
АНОТАЦИЯ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ

Електронният учебник предлага над 80 ресурса – видео филми и интерактивни задачи. Той поставя учениците в харесваната от тях мултимедийна среда и им помага да осмислят новите понятия, като събужда интереса им към природните процеси и явления.
За затвърдяване на учебния материал са предложени различни видове тестови задачи:

  • за свързване;
  • за намиране на съответствие;
  • за попълване на пропуснати думи;
  • за поставяне на надписи на правилните места.

Всяка задача има възможност за оценяване и така учениците могат сами да проверят знанията си. Отговорите се разместват автоматично и това позволява многократна проверка.
Електронният учебник може да се използва както за работа в клас, така и за самостоятелна работа у дома.

Йорданка Димова

Д-р Йорданка Димитрова Димова е доцент по методика на обучението по химия в Химическия факултет на ПУ „П. Хилендарски” от 1988 г. Подготвя за професионална дейност като учители по химия студенти бакалаври и магистри от специалностите „Химия и физика” и „Биология и химия”. Ръководи курс за следдипломна квалификация по човекът и природата. Фокус на научните ѝ интереси са планирането и организацията на активно учене по химия, развитието на интелектуалната и праксеологическата рефлексия на учениците. Под нейно ръководство двама докторанти провеждат научни изследвания, свързани с формиране и обогатяване на научната грамотност на учениците чрез общообразователната и чрез допълнителната подготовка по химия и опазване на околната среда.

Виж всичко за този автор
Елена Гергова
Елена Гергова

Д-р Елена Димитрова Гергова е доцент по методика на обучението по химия в Химическия факултет на ПУ „П. Хилендарски”. Под нейно ръководство са защитили дисертации двама докторанти и много дипломанти. Фокус на научните ѝ интереси са оптимизирането на процеса на обучение, планирането и организацията на контрола на резултатите от ученето по химия и опазване на околната среда.

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.