Информационни технологии за 9. клас

Електронен
одобрен от МОМН
Одобрен със заповед № РД 09-1246/19.07.2018
ISBN: 978-954-01-3648-6 68 стр.
Графичен дизайн: Емил Кукушев
Дизайн на електронния учебник: „Просвета Либри” ЕООД

Този учебник е част от абонаментен пакет. Опциите за закупуване вижте ТУК.
Виж този продукт в Печатен вариант тук:Печатен
АНОТАЦИЯ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ

При създаването на електронния учебник авторите са използвали своя дългогодишен опит от национални и международни проекти, свързани със съвременните методи на обучение по информационни технологии. Те са добавили разнообразни ресурси:

  •  триизмерни модели и анимации;
  • допълнителна информация;
  • заготовки за по-предизвикателни задачи;
  • инструменти за експериментиране;
  • интерактивен вариант на тестовете „Готови ли сте за следващата мисия?”, даващи незабавна оценка.


Ресурсни файлове към Информационни технолигии за 9. клас на издателство „Просвета”

Николина Николова
Д-р Николина Николова е доцент в катедра „Обучение по математика и информатика” към Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Специалист е в областта на методиката на обучението по информатика и информационни технологии с интереси към различни съвременни методи и техники за преподаване. Заедно с екип от Факултета по математика и информатика участва в много международни изследователски проекти в тази област (I*Teach, TENCompetence, ShareTEC, weSPOT, YEDAC, ELITe и др.).
Преподавателската ѝ дейност е свързана както с подготовка на бъдещи учители по математика, информатика и информационни технологии, така и с работа с действащи учители в програмите за следдипломна квалификация към Софийския университет и с ученици в Първа частна математическа гимназия. От 2015 г. е ръководител на Школата по компютърни науки с ПЧМГ и Мобисистемс.
Участвала е като експерт към МОН при създаването на проекти за учебна програма по информатика в задължителна и профилирана подготовка.
Автор е на много учебни помагала и методическа литература по информатика и информационни технологии.
Носител е на Наградата на Президента на Република България „Джон Атанасов” в категорията „Ученици и техните учители” и на Наградата на международна фондация „Св. св. Кирил и Методий” за принос в откриването и развитието на млади таланти в областта на информатиката и информационните технологии.
Виж всичко за този автор
Елиза Стефанова
Елиза Стефанова завършва висшето си образование във Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Информатика”, през 1991 г. През 2010 г. специализира в Института по образованието, Лондон, Великобритания. Понастоящем е доцент в катедра „Информационни технологии” на ФМИ. Ръководител е на магистърска програма „Електронно обучение”.
Научните интереси на Елиза Стефанова са в областта на информатиката и компютърните науки – софтуерни технологии, компютърни мрежи, изкуствен интелект. В последните години научната ѝ дейност е концентрирана в областта на ефективното подпомагане на обучението посредством технологиите, по-специално в обучението на учители за прилагане на ИТ и предприемаческо обучение в средното образование. От 1994 г. до днес е инициирала, ръководила и участвала в над 30 национални и европейски проекта с такава насоченост (I*Teach, TENCompetence, ShareTEC, weSPOT, YEDAC). Усилията ѝ са насочени към възможно по-широко прилагане на съвременните научни идеи и добри практики в обучението. Тя е един от инициаторите и основни реализатори на проекта „Учителят – новатор”, спечелил през 2009 г. награда за отлично качество на постигнатите резултати. 
Участвала е като експерт в МОН при създаването на национални стандарти (2009 – 2010) и учебна програма по ИТ (2006, 2012, 2015). Вече над 10 години е жури на националните състезания за ученици и Националната олимпиада по информационни технологии.
Автор е на над 10 учебника по информационни технологии и помагала за учители.
Виж всичко за този автор
Мирослава Николова
Мирослава Николова е преподавател по информатика и информационни технологии в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов” от 2005 г. Завършила е специалност „Математика и информатика” във Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. През 2013 г. завършва магистърска програма „Технологии за обучение по математика и информатика” в Софийския университет. Мирослава Николова е и базов учител към катедра „Обучение по математика и информатика” към Факултета по математика и информатика на Софийския университет и активно участва в следдипломни квалификационни курсове за учители.
Професионалните ѝ интереси са в областта на графичния дизайн, уеб дизайна, визуалното програмиране, използването на иновативни интерактивни методи на обучение и онлайн инструменти, които да подпомагат процеса на преподаване. 
Мирослава Николова е ръководител на ученически проекти, спечелили призови места на Националната олимпиада по информационни технологии.
Участвала е в триседмична програма за професионално развитие „Обучение за обещаващи лидери в образованието” в Ню Йорк, в едноседмична програма за учители по информатика и информационни технологии в ЦЕРН, както и в много международни научноизследователски проекти като партньор на екипа на Факултета по математика и информатика.
Виж всичко за този автор
Диана Петрова
Диана Петрова завършва висшето си образование във Факултет „Математика и информатика” на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, специалност „Учител по математика и информатика”, през 1998 г. Работила е като преподавател по информатика и информационни технологии в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов”. От 2010 г. е преподавател в Първа частна математическа гимназия в София, където използва иновативни методи за преподаване в часовете по информатика и информационни технологии. В момента е докторант във Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, катедра „Обучение по математика и информатика”.
Била е част от междуведомствена експертна група към Държавната агенция за закрила на детето в рамките на проекта „Интернет и правата на децата”, осъществен през 2002 г. с подкрепата на ПРООН за създаване на Правила за безопасна работа на учениците в училищната компютърна мрежа и в интернет. През 2002 г. е преминала обучение по право и етика на информационното общество към Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Философски факултет – Център за продължаващо образование на библиотекари. Участвала е в над 5 национални и европейски проекта в областта на електронното обучение, последните от които са ELITe (Еразъм+) и „Изследователският подход в обучението в областта на високите технологии като приложение на съвременните информационни технологии”. Диана Петрова е обучител в много програми и следдипломни квалификации за обучение на учители по информатика и информационни технологии от 2006 г. към МОН, РУО – София-град и Софийския университет „Св. Климент Охридски”, „Просвета – София” АД.
Като преподавател с над 15-годишен учителски опит, професионалните ѝ интереси са в областта на методи за обучението по информатика и информационни технологии, използване и внедряване на нови технологии в училищното образование и компетентното и отговорно поведение при работа с тях.
Диана Петрова редовно е жури в областната комисия на София-град в Националната олимпиада по информационни технологии. Ръководител е на проекти на ученици в национални състезания и олимпиади по информатика и по информационни технологии.
Виж всичко за този автор
Дафинка Митева
Дафинка Митева завършва висше образование във Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Информатика”, през 1993 г. От 2002 г. е сертифициран инструктор по компютърни мрежи (CCNA) и активно обучава курсисти в Сиско академията на Софийския университет. През 2011 г. получава международната награда за дай-добър CCNA инструктор за Централна и Източна Европа, а през 2012 г. – наградата на МОН за високи постижения на международни олимпиади и състезания. Понастоящем е докторант към катедра „Информационни технологии” при Факултета по математика и информатика.
Научните интереси на Дафинка Митева са в областта на визуализацията на големи обеми от данни, използването на учебни аналитики в системите за електронно обучение за повишаване на ефективността и качеството на обучението. Участва в много международни изследователски проекти, като weSPOT, ELiTE, ASSETS.
От 10 години участва в журито на Националното състезание по компютърни мрежи за ученици и Националната олимпиада по информационни технологии.
Виж всичко за този автор
Красен Стефанов
Д-р Красен Стефанов е професор във Факултета по математика и информатика към Софийския университет „Св. Климент Охридски”, ръководител на водещия научно-изследователски Център по технологии на информационното общество и на лаборатория „Информационно обслужване”. Освен докторска степен по информатика притежава и магистърска степен по образователни технологии от Университета в Твенте, Холандия. Специализирал е в Университета на Амстердам, Университета в Бирмингам и Университета за отворено и електронно обучение в Холандия. 
Проф. Стефанов е председател на Националния комитет за провеждане на олимпиади и състезания за ученици в областта на информационните технологии и национален експерт към МОН в направленията, свързани с формиране на национални политики при използване на ИКТ, обучение на учители, използване на ИКТ в образованието, създаване на национални стандарти и програми за обучение в средното училище по ИКТ. 
Той е и експерт-оценител на проекти от Шеста и Седма рамкова програма и от програмата за продължаващо обучение през целия живот в областта на електронното обучение и електронно съдържание към ЕК. Има продължителен и успешен опит в създаване, управление и изпълнение на повече от 20 национални и международни проекта, включително на изключително успешни проекти в областта на електронното обучение по Шеста и Седма рамкова програма на ЕС и програмата „Хоризонт 2020”.
Проф. Стефанов има над 105 публикации с над 300 цитирания. Член е на програмни комитети на 8 международни конференции и е оценител в 6 международни списания. Национален представител в IFIP TC 8. Награждаван е от МОН за разработването на курсове за електронно обучение с особено високо качество.
Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.