Книга за учителя по химия и опазване на околната среда за 9. клас

одобрен от МОМН
ISBN: 978-954-01-3672-1 Формат: 17x24 см , 36 стр.
СВАЛИ
АНОТАЦИЯ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ

Книгата предлага общи идеи за организиране на процеса на обучение, примерна разработка на урок за нови знания и примерно годишно тематично разпределение на учебния материал.

Донка Ташева
Доц. д-р Донка Ташева завършва специалност „Химия” в Химическия факултет (ХФ) на СУ „Св. Кл. Охридски”. По-късно, като докторант в Катедра „Органична химия” на ХФ, защитава дисертация по органична химия. Понастоящем е доцент в Катедра „Органична химия и фармакогнозия” към Факултета по химия и фармация (ФХФ) на СУ „Св. Кл. Охридски”. Чете лекции по органична химия на студенти от различни бакалавърски програми от Факултета по химия и фармация и бакалавърски и магистърски програми във Физическия факултет, както и лекции по биоорганична химия, реакционни механизми в органичната химия, на студенти от ФХФ. Съавтор е в колектив, написал „Сборник задачи по органична химия” за студенти от ФХФ. Ръководител е на магистърска програма „Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения”, в която чете лекции по „Структура и реакционна способност на органични съединения” и „Биотрансформации на органични съединения”. Научните ù интереси са в направленията: синтез на аналози на непротеиногенни α-аминокиселини с потенциал за фармакологично приложение; синтез и приложение на нови хистохимични флуорогенни субстрати и специфични инхибитори на протеази, маркери за малигнени заболявания; изследвания на реакции от алдолов тип в условия на междуфазов катализ. 
Член е на Националната комисия за провеждане на олимпиадата по химия и опазване на околната среда. Автор е на задачи за областен и национален кръг на олимпиадата, както и за подборно контролно за определяне на отбора за участие в Международната олимпиада по химия (IChO). Ръководител е (Head Mentor) на отбора на България за участие в Международната олимпиада по химия от 2004 г. и член на Международното жури на IChO.
Виж всичко за този автор
Кирил Атанасов

Кирил Атанасов завършва специалност химия в СУ „Св. Климент Охридски”, след което придобива магистърска степен за учител по химия в същия университет. Интересите му са в областта на сравнителния анализ на учебни програми и практики на водещи държави (Великобритания, Германия, САЩ, Русия) с българските. Сътрудничи на издателство „Просвета” от началото на 2010 г. Работил е в 73 СОУ „Владислав Граматик” като учител по химия с преподаване на немски език и във 2 АЕГ „Томас Джеферсън” като учител по химия с преподаване на английски език. Понастоящем е докторант в Лаборатория по химическо образование, история и философия на химията към Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски”.

Виж всичко за този автор
Стефан Манев
Стефан Манев

Доц. д-р Стефан Манев завършва Химическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Бил е заместник-декан на Химическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и на Природо-математическия факултет на ЮЗУ, Благоевград, ръководител на катедра МОХ в Химическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и на катедра „Химия” в ЮЗУ, Благоевград. Научните му интереси са в областта на катализата и атомно-абсорбционния анализ (има над 70 публикации и участия в над 40 конференции), методиката на обучението по химия (над 70 публикации и участия в над 45 конференции). Автор е на над 45 учебника за университетите и средните училища, на четири научнопопулярни книги и десет сценария за научнопопулярни филми. Член е на редакционния съвет на сп. „Химия” и сп. „Природа”. Бил е член на управителния съвет на Дружеството на българските химици и ръководител на комисиите за провеждане на национални състезания по химия и природни науки. Участва активно в създаването на учебната документация по човекът и природата и химия и опазване на околната среда.

Виж всичко за този автор
Людмила Михова

Людмила Михова е учител по химия в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов”. Родена е през 1965 г. Завършва средно образование в ПГ „Найден Геров”, гр. Лом, а висше образование – в СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Химия”. Има втора професионално-квалификационна степен. Била е учител по химия в гр. Брусарци, обл. Монтана. От 1992 до 1997 г. е хоноруван асистент в ЮЗУ, Благоевград. От 1993 до 2005 г. е учител по химия в 108 СОУ „Никола Беловеждов”, София. От 2005 г. работи в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов”, София; базов учител е на ХФ на СУ от 1993 г. Има публикации в областта на изследване на педагогическите умения на учителите по химия в „Годишник на Софийския университет” (1996) и на педагогически конференции. Автор и рецензент е на издателство „Просвета”. Участва в екипа по изготвяне на задачите за Държавния зрелостен изпит през 2008 г. и в създаването на новата учебна документация по химия и опазване на околната среда. Много нейни ученици са участници и измежду наградените на национални и международни олимпиади и състезания по химия. През 2009 г. получава наградата на РИО, София, за принос в столичното образование, а през 2010 г. – наградата „Учител по химия за принос в откриване и развитие на млади таланти в областта на химията и създаване на подходяща учебна среда за обучението по химия” от Фондация „Св. св. Кирил и Методий”.

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.