Книга за учителя по литература за 3. клас

одобрен от МОМН
ISBN: 978-619-222-195-9 Формат: 17х24 см , 130 стр.
СВАЛИ
АНОТАЦИЯ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ

В книгата за учителя са описани спецификите на обучението по литература в трети клас. Поместени са примерни методически разработки на уроците по литература, извънкласно четене и за диагностика на входното и изходното равнище. В урочните разработки за нови знания и за затвърдяване са предложени методи и похвати за:

  • запознаване с жанровите особености на конкретния текст;
  • четене с разбиране;
  • отделяне на микротемите (епизодите) в текста;
  • обособяване и характеристика на литературните герои;
  • откриване на практическа основа на спецификите в художествената форма (пословица, епитет, сравне-ние, художествено описание, специфика на художествения и нехудожествения текст), връзката между текст, заглавие и илюстрация на текста.

В методическите разработки на уроци по извънкласно четене се дадени насоки за развиване на читателските интереси и читателската самостоятелност у третокласниците, за усъвършенстване на уменията им за избиране на книга за четене, за обсъждане на самостоятелно прочетен текст, за препоръчване на произведения за самостоятелно четене и изготвяне на читателски дневник.
В разработките на уроци за диагностика на литературната компетентност на учениците е предложена детайлна система от критерии за оценка, която изцяло покрива заложените в учебните програми очаквани резултати в началото и в края на трети клас.
Включено е и годишно тематично разпределение.

Пенка Димитрова

Главен асистент д-р Пенка Петрова Димитрова е завършила специалност „Педагогика” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Преподавател е по методика на обучението по български език и литература в началния етап на средното училище в Педагогическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. През 2013 г. успешно защитава дисертационен труд на тема „Технологичен модел за обучение по четене на възрастни в началния етап на СОУ”. Автор е на множество научни публикации в наши и чуждестранни специализирани издания. Участва в изготвянето на учебни помагала по български език и литература от 1. до 4. клас.

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.