Азбука на правилата. Помагало за часа на класа за 3. клас

Печатен
одобрен от МОМН
ISBN: 978-954-01-3106-1 Формат: 21х29 см , 44 стр.
Цена:
5.90 лв.
ПОРЪЧАЙ
АНОТАЦИЯ
СЪДЪРЖАНИЕ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ

Учебното помагало е разработено в съответствие с новите рамкови изисквания за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в часа на класа. Съдържа разнообразни теми с важни правила за безопасно поведение на третокласниците като пешеходци, велосипедисти или пътници в обществения транспорт. Добавени са и съвети за действие при терористична заплаха и телефонна измама. Учениците се запознават с още една важна азбука – азбуката на доброто, която ги възпитава в отговорност, толерантност, емоционална съпричастност и чувство за принадлежност към училищната общност.
Обхванати са следните тематични области:

  • Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствиe
  • Толерантност и интеркултурен диалог
  • Безопасност и движение по пътищата
  • Защитата на населението при бедствия, аварии и катастрофи; оказване на първа помощ
  • Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията; мирно решаване на конфликти
  • Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха; киберзащита

Темите са разработени така, че да привличат вниманието на децата и да провокират интереса им. Включени са допълнителни задачи за работа по малки проекти, които развиват социалните умения на третокласниците. В рубриката „Любопитно” децата ще открият интересни факти, свързани с разглежданата тема. В отделна група са застъпени празниците, които сплотяват децата и засилват чувството им на национална принадлежност.
 

Може да свалите МАРШРУТНА КАРТА към помагалото.

Необходима е регистрация в сайта.

Жулиета Савова
Жулиета Савова

Проф. д-р Жулиета Савова, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. Докторска степен в областта на педагогиката (педагогическа социология/училищна демография). Преподавател по: дидактика, педагогическа социология, педагогика, конфликти в образованието, решаване на конфликти; академично писане на докторати, педагогическо общуване (вербална и невербална комуникация).
Автор и съавтор на 13 книги и учебници и над 70 статии, доклади и презентации в посочените области.
Проф. д-р Ж. Савова е била ръководител на катедра „Дидактика” и декан на Факултета по педагогика на Софийския университет. Има три дългосрочни специализации в Англия (стипендия на Британския съвет), Япония (стипендия на Японското министерство на образованието) и САЩ (Фулбрайтова стипендия). Работила е по проекти на ЮНЕСКО, била е дългосрочен експерт на Съвета на Европа, консултант по различни образователни програми и член на множество комитети. Продължителното живеене и работа в САЩ разширяват обсега на професионалните ѝ интереси, обогатяват образователния ѝ опит и създават нови възможности за популяризиране на най-доброто от световното образование.

Виж всичко за този автор
Рени Рангелова

Рени Рангелова е завършила специалност „Начална училищна педагогика” в СУ „Св. Климент Охридски”. Специализирала е в областта на управление на образованието. Изявен специалист по начално образование. Доказан експерт на национално и европейско равнище. Автор на множество учебници и учебни помагала. Научните ѝ интереси са в областта на дидактиката и методиката на обучението в началния етап.

Виж всичко за този автор
Ирена Николова
Ирена Николова

Ирена Николова е бакалавър и магистър по начална училищна педагогика. Работи като начален учител. От 2001 г. е член на професионалната колегия в 55 СОУ „Петко Каравелов” в София. Старши учител и председател на методическото обединение в начален етап. Координатор е на проект „Целодневното обучение в начален етап на обучение”. Работи активно в областта на електронните платформи за обучение, интерактивните продукти, иновативните методи на обучение, професионалните компетентности. Участва в авторски екипи на помагала по български език и литература и за часа на класа.

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.