Читанка за 4. клас

Електронен
одобрен от МОМН
Одобрен със заповед № РД 09-1695/25.06.2019 г.
ISBN: 978-619-222-194-2 144 стр.
Графичен дизайн: „ХРИС – 2001” ЕООД
Художник на илюстрациите: „ХРИС – 2001” ЕООД
Дизайн на електронния учебник: „Просвета Либри” ЕООД

Този учебник е част от абонаментен пакет. Опциите за закупуване вижте ТУК.
Виж този продукт в Печатен вариант тук:Печатен
АНОТАЦИЯ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ

Електронната читанка за 4. клас на „Просвета Плюс” е модерно и необходимо средство в обучението по литература, с което ученето се превръща в забавно и увлекателно занимание за учениците. В нея са включени разнообразни тестови задачи с единствен избираем отговор, многократен избор и избор от падащо меню. Предложени са интерактивни задачи за:

  • свързване и търсене на съответствия;
  • откриване на думи в текст по зададен признак;
  • попълване на пропуснати думи или изрази чрез влачене;
  • подреждане на изречения или заглавия на епизоди;
  • свързване на думи в изречения;
  • разпределяне на думи или изречения в таблици.

Електронната читанка обогатява хартиения вариант с допълнителни текстове, аудиофайлове, снимки и др. С помощта на допълнителните виртуални инструменти учителят може да пише, маркира и изтрива написаното, да приближава или отдалечава страници или фрагменти от страници.

Пенка Димитрова

Главен асистент д-р Пенка Петрова Димитрова е завършила специалност „Педагогика” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Преподавател е по методика на обучението по български език и литература в началния етап на средното училище в Педагогическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. През 2013 г. успешно защитава дисертационен труд на тема „Технологичен модел за обучение по четене на възрастни в началния етап на СОУ”. Автор е на множество научни публикации в наши и чуждестранни специализирани издания. Участва в изготвянето на учебни помагала по български език и литература от 1. до 4. клас.

Виж всичко за този автор
Десислава Кръстева
Десислава Кръстева

Десислава Кръстева е дългогодишен начален учител в СУ „Св. Константин-Кирил Философ”, гр. Пловдив. Магистър е по начална училищна педагогика, начална педагогика и английски език и информационни и комуникационни технологии. Отличена е с редица награди от наши и международни научни форуми.

Виж всичко за този автор
Маргарита Тодорова
Маргарита Тодорова

Маргарита Тодорова е магистър по начална училищна педагогика, старши учител в СУ „Св. Константин-Кирил Философ”, гр. Пловдив. Притежава квалификация „Начален учител с английски език”. Участник е в множество квалификационни курсове и обучения.

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.