Човекът и обществото за 4. клас

Електронен
Човекът и обществото за 4. клас - корица
ВЪВЕДИ КОД ОТ ТАЛОН
одобрен от МОМН
Одобрен със заповед № РД 09-1625/25.06.2019 г.
ISBN: 978-619-222-288-8 76 стр.
Графичен дизайн: „Хрис – 2001” ЕООД
Художник на илюстрациите: „Хрис – 2001” ЕООД
Дизайн на електронния учебник: „Просвета Либри” ЕООД
Електронните учебници и помагала могат да бъдат използвани на компютър с достъп до интернет.
Цена:
6.00 лв.*
ПОРЪЧАЙ
КУПИ С SMS
* Цената е за абонамент от 1 година, считано от датата на закупуване.
Виж този продукт в Печатен вариант тук:Печатен
АНОТАЦИЯ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ
В електронния учебник са включени над 100 допълнителни ресурса: 
  • аудиофайлове с документи; 
  • кратки документални филми;
  • галери с изображения; 
  • интерактивни пътешествия;
  • въпросници. 
Той може да се използва от учителите в час, а от учениците както в час, така и вкъщи по време на самоподготовката. Съчетаването на различните видове познавателни дейности подпомага интегративността, емоционалността, креативността и инициативността на учениците. Предложените тематични задачи в края на часа се затвърдяват с основни знания и понятия, като поставят учениците в игрова ситуация. Така те учат лесно и неусетно. По време на самия урок може да се използват всички елементи от методическия апарат – карти, таблици, линии на времето, илюстрации. Инструментариумът на електронния учебник позволява ограждане, оцветяване, маркиране с цвят, свързване, въвеждане на текст и др.
Силвия Цветанска
Силвия Цветанска
Силвия Цветанска е доцент във Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Тя е доктор по педагогика и магистър по психология и се занимава активно с приложението на психологическото знание в училищната практика. Разработва собствени тренингови програми с включване на интерактивни методи в обучението на ученици и на възрастни. Интересите ѝ са в областта на психологическите аспекти на общуването, гражданското образование и развитието на социални умения и професионална компетентност.
Силвия Цветанска е национален съветник по ECVET – Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование. Участва като експерт в национални и международни образователни проекти. Член е на редколегията на списание „Педагогика” и на електронното списание „Реторика и комуникации”. Автор е на книгите „Предизвикателства в педагогическото общуване”, „Разрешаване на конфликти – стратегии и подходи”, „Педагогическо общуване за практически цели” (в съавторство), както и на учебници, учебни помагала и методически разработки за училищното образование.
Виж всичко за този автор
Екатерина Михайлова

Екатерина Кирилова Михайлова завършва през 1991 г. история в СУ „Св. Кл. Охридски”, където през 2013 г. защитава докторска дисертация като редовен докторант. Над 20 години работи като учител в 44 СОУ „Неофит Бозвели” в София. През 2011 – 2015 г. е хоноруван асистент в катедра „Архивистика и помощни исторически дисциплини” с основна дейност методика на преподаването по история. Съавтор е на учебник по антична история за 7. клас. Автор е на над 20 учебни помагала: учебни тетрадки, тестове, работни листове и контурни карти. В периода 2013 – 2016 г. е лектор в повече от 10 области в страната на обучителни курсове с учители за тестовете като основен инструмент за измерване и оценяване на постиженията на учениците, както и за тяхното използване в обучението по история. От 2008 г. е член на Националната комисия по организиране и провеждане на националната олимпиада по история и цивилизация.

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.