Математика за 4. клас

Печатен
одобрен от МОМН
Одобрен със заповед № РД 09-1602/25.06.2019 г.
ISBN: 978-954-01-3849-7 Формат: 21x29 см , 144 стр.
ЦЕНА ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ: 13.00 лв.
Цена:
17.33 лв.
ПОРЪЧАЙ
Виж този продукт в Електронен вариант тук:Електронен
АНОТАЦИЯ
СЪДЪРЖАНИЕ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ
Учебникът по математика за 4. клас от комплекта „Чуден свят” на издателска група „Просвета” продължава, допълва и доразвива идеите на авторите, реализирани в учебниците от 1. до 3. клас. 
Предвидените по програма аритметични и геометрични знания се изучават съвместно. При поднасянето на аритметичния компонент се разчита основно на аналогията с изучените и овладени до момента знания за алгоритмите с числата до 1000. Визуализацията е основата при изграждането на геометричния компонент. 
Учебното съдържание се поднася чрез прецизно изградена система от задачи, която улеснява възприемането и овладяването му. Подредбата на задачите позволява да се върви с малки стъпки от по-лесни към по-сложни. Контекстът им често е забавен и интригуващ, като изцяло е съобразен с интересите и предпочитанията на децата на тази възраст. 
Основните направления, които авторите очертават с разработването и специфичния начин на поднасяне на учебното съдържание, са свързани с:
  • развитие на интелектуалните способности на учениците. На този етап това е пряко свързано с развитието на умения за сравняване, обобщаване и вземане на решения. Във връзка с това са направени обобщение и систематизация на всичко, изучено до момента. Това е важно, като се има предвид, че в 4. клас завършва началният етап на обучение и е наложително да се сложи определен ред в знанията и уменията на учениците. Форматът на обобщителните уроци позволява освен съдържателно информацията да бъде откроена и визуално, което е от особено значение за съвременното поколение, мислещо в образи;
  • разбиране на практическата значимост на изучаваното по математика. Във връзка с това особено значение има рубриката „Искам да стана…”. Тя осигурява възможност на учениците да влязат в ролята на специалисти в дадена област, да се опитат да решават проблеми, да вземат решения и да ги обосновават;
  • овладяване на различни компетентности. Специално внимание е отделено на придобиването на дигитална компетентност (работа с т.нар. интернет таблици и с дигиталното портфолио) и на работата с информация, представена по различни начини;
  • стимулиране на учениците, проявяващи интерес към математиката. За тях са разработени задачи, означени по определен начин, които не са задължителни за останалите деца.
  • Разработките в учебника са допълнени с още задачи и упражнения в електронния учебник и в двете учебни тетрадки. 
  • Амбициозните цели, заложени от авторите, остават провокация за учителите, които ще посегнат към учебника с любов към децата и с мисъл за тяхната реализация в бъдещето.
Юлияна Гарчева

Юлияна Гарчева е математик, дългогодишен преподавател в Департамента за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Кл. Охридски”. Работи в областта на методиката на обучението по математика в началния етап на основната образователна степен.

Академичната ѝ дейност е свързана с разработката и реализацията на обучаващи програми, подпомагащи кариерното развитие на учители, тяхното продължаващо образование по актуални съвременни проблеми на обучението, както и усъвършенстване на професионалните им умения за изследване на резултатите от образователния процес.

Автор е на голям брой публикации, които разработват теоретико-практически проблеми на обучението по математика в 1. – 4. клас. Те са многообхватни в тематично отношение и разнообразни по вид – научни статии, учебници, учебни тетрадки, сборници, книги за учителя и др.

Виж всичко за този автор
Ангелина Манова

Доц. д-р Ангелина Манова е преподавател по методика на обучението по математика за началните класове в катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика” към Педагогическия факултет на ЮЗУ „Неофит  Рилски” – Благоевград. Завършила е ПУ „П. Хилендарски”, специалност „Математика”.

Професионалният ѝ път започва като учител по математика в СОУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Симитли, след което е завеждащ-отдел „Математика” в ОСМТ, Благоевград, и инспектор начално образование в отдел „Просвета” на ОНС, Благоевград. От 1978 г. досега работи в ЮЗУ „Н. Рилски”.

Била е заместник-декан и декан на Педагогическия факултет, а в периода 1996 – 1999 г. и заместник-ректор по акредитацията. От 2008 г. е директор на Центъра за продължаващо обучение към Педагогическия факултет.

Автор е на повече от 100 публикации, в това число и на учебници и учебни помагала за ученици от 1. до 6. клас.

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.