Математика за 4. клас

Електронен
одобрен от МОМН
Одобрен със заповед № РД 09-1602/25.06.2019 г.
ISBN: 978-954-01-3920-3 144 стр.
Графичен дизайн: ЕТ „ТерАРТ” – Кръсто Терзиев
Художник на илюстрациите: Стефана Радкова
Дизайн на електронния учебник: „Просвета Либри” ЕООД

Този учебник е част от абонаментен пакет. Опциите за закупуване вижте ТУК.
Виж този продукт в Печатен вариант тук:Печатен
АНОТАЦИЯ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ
Електронният учебник допълва и разширява съдържанието в хартиения му вариант. Съдържа разнообразни интерактивни упражнения с различно ниво на трудност. Част от тях подпомагат решаването на задачите от учебника, като подсказват или изцяло предлагат пътя на решаване, а други допълват предложенията в учебника и учебните тетрадки. Включени са ресурси, които онагледяват работата с новите за учениците чертожни инструменти пергел и транспортир. Анимациите, показващи поетапно дейностите за чертане на окръжност по даден радиус, измерване на ъгъл и чертане на ъгъл по дадена градусова мярка, ще помогнат на четвъртокласниците по-лесно да усвоят необходимите им умения за използването на тези два инструмента. 
Интегрирането на ресурсите от електронния учебник прави урока интерактивен и улеснява преподаването и ученето. Това се постига чрез разнообразието им: 
  • задачи за единичен и множествен избор;
  • задачи за съответствие, допълване, откриване на грешки;
  • таблици;
  • игри. 
Предложените ресурси подпомагат преподаването, ученето и трайното овладяване на компетентностите, дефинирани в новата учебна програма по математика за 4. клас.
Юлияна Гарчева

Юлияна Гарчева е математик, дългогодишен преподавател в Департамента за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Кл. Охридски”. Работи в областта на методиката на обучението по математика в началния етап на основната образователна степен.

Академичната ѝ дейност е свързана с разработката и реализацията на обучаващи програми, подпомагащи кариерното развитие на учители, тяхното продължаващо образование по актуални съвременни проблеми на обучението, както и усъвършенстване на професионалните им умения за изследване на резултатите от образователния процес.

Автор е на голям брой публикации, които разработват теоретико-практически проблеми на обучението по математика в 1. – 4. клас. Те са многообхватни в тематично отношение и разнообразни по вид – научни статии, учебници, учебни тетрадки, сборници, книги за учителя и др.

Виж всичко за този автор
Ангелина Манова

Доц. д-р Ангелина Манова е преподавател по методика на обучението по математика за началните класове в катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика” към Педагогическия факултет на ЮЗУ „Неофит  Рилски” – Благоевград. Завършила е ПУ „П. Хилендарски”, специалност „Математика”.

Професионалният ѝ път започва като учител по математика в СОУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Симитли, след което е завеждащ-отдел „Математика” в ОСМТ, Благоевград, и инспектор начално образование в отдел „Просвета” на ОНС, Благоевград. От 1978 г. досега работи в ЮЗУ „Н. Рилски”.

Била е заместник-декан и декан на Педагогическия факултет, а в периода 1996 – 1999 г. и заместник-ректор по акредитацията. От 2008 г. е директор на Центъра за продължаващо обучение към Педагогическия факултет.

Автор е на повече от 100 публикации, в това число и на учебници и учебни помагала за ученици от 1. до 6. клас.

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.