Биология и здравно образование за 10. клас

Електронен
одобрен от МОМН
Одобрен със заповед № РД 09-1670/25.06.2019
ISBN: 978-954-01-3854-1 Формат: 21x29 см , 168 стр.
Графичен дизайн: д-р Милена Радева
Художник на илюстрациите: д-р Милена Радева
Дизайн на електронния учебник: „Просвета Либри” ЕООД

Този учебник е част от абонаментен пакет. Опциите за закупуване вижте ТУК.
Виж този продукт в Печатен вариант тук:Печатен
АНОТАЦИЯ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ

Електронният учебник по биология и здравно образование на издателство „Просвета” включва разнообразни интерактивни задачи, видеофилми, галерии, изображения, графики, схеми. Авторският колектив се е ръководил от стремежа електронните ресурси да заемат съществено място в процеса на обучение. Дизайнът е лесен за използване и развива у учениците въображение и изследователски интерес. Електронният учебник е съвременно и иновативно средство за мотивиране на учениците при усвояване на учебния материал и за формиране на траен интерес към живата природа и биологичната наука.

Ценка Часовникарова
Ценка Часовникарова

Доц. д-р Ценка Часовникарова е завършила висшето си образование в СУ „Св. Климент Охридски”. Защитила е дисертация в областта на популационната генетика на животните в Института по зоология на БАН. Специализирала е в Института по генетика на Саарландския университет в Германия. Понастоящем работи в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН и е член на Катедрата по зоология на Биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. Автор е на редица учебници и учебни помагала по човекът и природата и по биология и здравно образование за средното училище.

Виж всичко за този автор
Даниела Симеоновска
Даниела Симеоновска
Проф. д-р Даниела Маринова Симеоновска е преподавател в Катедрата „Екология и опазване на природната среда” в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Работи в областта на популационната и поведенческата екология, етологията и консервационната биология. Лектор е по няколко дисциплини: „Екология и опазване на околната среда”, „Етология”, „Популационна и поведенческа екология”, „Методи на екологични изследвания”, „Екологичен мониторинг на гръбначните животни”. Има знания и опит в сферата на опазването на биологичното разнообразие, биомониторинга и теренните изследвания.
Научните интереси на проф. Даниела Симеоновска намират израз в редица научни публикации, голямата част от които са в международни научни издания. Съавтор е на първия учебник по етология и физиология на поведението в България. Автор е на ръководство по етология за студенти. Като съавтор е участвала и в учебник по биология и здравно образование за 9. клас по старата програма на МОН.
Виж всичко за този автор
Ренета Петкова
Ренета Петкова
Д-р Ренета Петкова завършва висше образование в ПУ „Паисий Хилендарски” – Биологически факултет със специалност „Биолог”, учител по биология с втора специалност „Химия” и Факултет за обществени професии със специалност „Ораторско майсторство”. В Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” получава образователната и научна степен „Доктор” в научната област „Методика на обучението по биология”.
Има 18 години стаж като учител по биология и Първа професионално-квалификационна степен. Работила е 2 години като старши експерт по биология в РИО – Враца и 13 години като главен експерт в МОН. Била е хоноруван преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”, ЮЗУ „Неофит Рилски” и Педагогическия колеж на ВТУ в гр. Враца. Понастоящем е заместник главен редактор в издателство „Просвета”.
Има над 40 статии в български и чуждестранни сборници и списания, а също и 2 книги, свързани с биологичното образование.
Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.