Биология и здравно образование за 10. клас

Печатен
одобрен от МОМН
Одобрен със заповед № РД 09-1702/25.06.2019
ISBN: 978-954-360-170-7 Формат: 21x29 см , 148 стр.
Цена:
15.00 лв.
ПОРЪЧАЙ
Виж този продукт в Електронен вариант тук:Електронен
АНОТАЦИЯ
СЪДЪРЖАНИЕ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ
Учебникът по биология и здравно образование на издателство „Просвета АзБуки” е разработен съгласно новата учебна програма на МОН и е приложим от учебната 2019/2020 година. Съдържа темите „Многоклетъчен организъм”, „Биосфера” и „Биологична еволюция”. Всяка тема завършва с обобщителен урок и рубриката „Следи напредъка си”, в която са включени въпроси и задачи за системна проверка на знанията. Верните отговори са дадени в края на учебника. Там е представен и терминологичен речник, в който са дефинирани новите понятия. 
Учебникът е написан на достъпен език и е богато онагледен. Включва разнообразни урочни форми, които поощряват самостоятелното мислене и повишаване на знанията чрез търсене на допълнителни източници на информация. Получените знания са основа за придобиване на компетентностите, предвидени в учебната програма, и тяхното практическо приложение. Обогатяването на медико-биологичната образованост е свързано със запознаване с най-съвременни терапевтични подходи при репродуктивни нарушения, донорство на органи, толерантност към хората с генетични аномалии; опазване на околната среда и биологичното разнообразие; равностойност на човешките раси и мн. др.
Учебникът е подходящ за обучение на учениците от 10. клас на всички видове средни училища, за подготовка за държавен зрелостен изпит по биология и здравно образование, както и за кандидат-студенти в медицинските университети и университетските биологични специалности.
Василий Ишев
Василий Ишев

Професор д-р Василий Ишев е лекар по професия. Има специалности по медицинска биология и клинична имунология. Доктор по медицина. Преподавател в Медицински университет – Пловдив и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Дългогодишен ръководител на Катедрата по биология и продекан по учебната работа на Медицински факултет – Пловдив. Експерт към Националната агенция по оценяване и акредитация и към Министерството на образованието и науката. Специализирал в Италия, Германия и Белгия. Автор и съавтор на 18 гимназиални и университетски учебници по биология. Има над 80 публикации в престижни научни издания у нас и в чужбина. Научните му интереси са в областта на репродуктивната имунология, медицинската генетика и паразитологията.

Виж всичко за този автор
Златка Ваклева
Златка Ваклева

Доктор (PhD) Златка Ваклева е главен асистент в Биологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Има двадесет и пет годишен опит като учен (изследовател и преподавател) в областта на методиката на обучението по биология. Автор е на седем университетски учебници и помагала, три монографии, над 80 публикации в български и международни списания и сборници в областта на образованието. Участва в екипа от обучители на издателство „Просвета” и „РААБЕ – България”. Разработва учебни програми, провежда обучения и уебинари за учители по природни науки. Провела е обучения на над 250 учители от цялата страна. Приоритетните научни теми на автора са: екологично образование, образование за устойчиво развитие, методи на обучение, интерактивни дидактически технологии и ИКТ в обучението.

Виж всичко за този автор
Лилия Боева
Лилия Боева

Лилия Боева е завършила ПУ „Паисий Хилендарски”, специалност „Биология”, квалификация „Биолог, учител по биология и химия”. Има общо 36 години учителски стаж, от които 30 години в ГХП „Св.св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив. 31 години е базов учител по биология. Носител е на Първи клас квалификация. Участвала е като съавтор, рецензент и консултант в редица учебници и учебни помагала за средното училище.

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.