Книга за учителя по литература за 4. клас

Печатен
одобрен от МОМН
ISBN: 978-619-222-304-5 Формат: 17x24 см , 148 стр.
Цена:
15.00 лв.
ПОРЪЧАЙ
АНОТАЦИЯ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ
В книгата за учителя за 4. клас на „Просвета Плюс” са поместени примерни методически разработки на всички уроци по литература и извънкласно четене. В уроците за възприемане, осмисляне и интерпретация на художествено произведение са предложени методи и похвати за: 
  • определяне на жанровите особености на конкретния текст; 
  • извличане и използване на информация;
  • четене с разбиране;
  • отделяне на микротемите (епизодите) в текста;
  • откриване и характеристика на литературните герои; 
  • обсъждане на практическа основа на спецификите в художествената форма;
  • аргументиране на въпроси, свързани със съдържанието на текста.
В методическите разработки на уроците по извънкласно четене са дадени насоки за развиване на потребността от четене, читателските интереси и читателската самостоятелност на четвъртокласниците. 
Предложената детайлна система от критерии за оценка в урочните разработки за диагностика на литературната компетентност и уменията за четене с разбиране на художествен текст изцяло покрива заложените в учебните програми очаквани резултати в началото и в края на 4. клас.
В книгата за учителя е включено и годишно тематично разпределение.
Пенка Димитрова

Главен асистент д-р Пенка Петрова Димитрова е завършила специалност „Педагогика” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Преподавател е по методика на обучението по български език и литература в началния етап на средното училище в Педагогическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. През 2013 г. успешно защитава дисертационен труд на тема „Технологичен модел за обучение по четене на възрастни в началния етап на СОУ”. Автор е на множество научни публикации в наши и чуждестранни специализирани издания. Участва в изготвянето на учебни помагала по български език и литература от 1. до 4. клас.

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.