Книга за учителя по човекът и природата за 4. клас

одобрен от МОМН
ISBN: 978-954-01-3838-1 Формат: 21х29 см , 152 стр.
СВАЛИ
АНОТАЦИЯ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ

Книгата подпомага учителя при подготовката и успешното провеждане на обучението по човекът и природата, като гарантира постигането в максимална степен на заложените в учебната програма цели. В нея са включени:

  • годишно тематично разпределение;
  • методически насоки и идеи;
  • примерни разработки по всички теми;
  • тестове за диагностика на входното и изходното ниво;
  • тестове към всички раздели от учебника;
  • критерии за оценяване на тестовете и скала за приравняване на точките към оценки.
Людмила Зафирова
Людмила Зафирова

Ас. Людмила Зафирова е завършила специалност „Начална училищна педагогика” с втора специалност „Българска филология” в СУ „Св. Кл. Охридски”. Професионалните ѝ интереси са в областта на методиката на обучението по природни и социални науки в начален етап, оценяването, интеркултурното образование. Понастоящем е преподавател по дидактика на родинознанието и природознанието в СУ „Св. Кл. Охридски”. Член е на Центъра за дистанционно обучение на Факултета по начална и предучилищна педагогика и дизайнер на електронни курсове. Ръководител е на екипа, разработващ инструментариума за национално външно оценяване по човекът и природата за 4. клас от 2008 г. насам. Лектор е в квалификационни курсове за учители по проблемите на оценяването и самооценяването. Участва в български и международни проекти в сферата на образованието. Съавтор е в учебни помагала за ученици от начален етап на изд. „Просвета” и в методическо ръководство за студенти.

Виж всичко за този автор
Снежана Лазарова
Снежана Лазарова

Доц. д-р Снежана Лазарова е завършила специалност „Начална училищна педагогика и чужд език” (руски и немски) в ШУ „Еп. К. Преславски”. Докторската ѝ дисертация е в областта на гражданското образование в началното училище. Преподава методика на родинознанието и природознанието в ШУ „Еп. К. Преславски”. Професионалните ѝ интереси са в сферата на методиката на обучението по природни и социални науки и гражданското образование в началното училище. Лектор е в квалификационни курсове за учители. От 2008 г. насам е експерт-оценител на задачи за национално външно оценяване по човекът и природата.

Виж всичко за този автор
Георги Иванов Георгиев
Георги Иванов Георгиев

Георги Иванов Георгиев завършва висше образование през 1986 г. със специалност „Физика” и учителска правоспособност за учител по физика и математика. След дипломирането си работи като учител по физика и астрономия в ПМГ „Проф. Емануил Иванов” – гр. Кюстендил, и след това – в СГСАГ „Христо Ботев” – гр. София. От 2008 г. до момента работи като главен експерт по физика и астрономия в Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование. Лектор е в много семинари, свързани с оценяването в училище и съставянето на тестови задачи. Участва в изготвянето на адаптирана учебна програма по физика и астрономия за 7.клас за обучение в курс за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основната степен на образование, както и на тест-спецификацията и инструментариума за сертифициране на резултатите от курса по учебните предмети човекът и природата и физика и астрономия. Съавтор е на „Тестове по човекът и природата, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, физика и астрономия за проверка на входното и изходното ниво на учениците в 5. – 7. клас”.

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.