Книга за учителя по биология и здравно образование за 10. клас

Печатен
одобрен от МОМН
ISBN: 978-954-01-3853-4 Формат: 17х24 см , 60 стр.
Цена:
9.00 лв.
ПОРЪЧАЙ
АНОТАЦИЯ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ
Книгата е предназначена за учителите по биология и здравно образование, преподаващи учебното съдържание за 10. клас по новата учебна програма (утвърдена със Заповед РД 09-30 /11.01.2018 г. на министъра на образованието и науката). 
Книгата съдържа методически насоки за планирането, организацията и провеждането на процеса на обучение по биология и здравно образование в 10. клас. Установява и реализира връзката „учебна програма – учебник” и предлага комуникативни поведенчески стратегии при взаимодействията „учител – ученик”. Предложени са конкретни идеи за осъществяването на различните видове уроци. Приложени са тестове за входящ и изходящ контрол, разработени в два варианта, отговори на задачите от тестовете, примерно годишно тематично разпределение и учебната програма.
Ценка Часовникарова
Ценка Часовникарова

Доц. д-р Ценка Часовникарова е завършила висшето си образование в СУ „Св. Климент Охридски”. Защитила е дисертация в областта на популационната генетика на животните в Института по зоология на БАН. Специализирала е в Института по генетика на Саарландския университет в Германия. Понастоящем работи в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН и е член на Катедрата по зоология на Биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. Автор е на редица учебници и учебни помагала по човекът и природата и по биология и здравно образование за средното училище.

Виж всичко за този автор
Даниела Симеоновска
Даниела Симеоновска
Проф. д-р Даниела Маринова Симеоновска е преподавател в Катедрата „Екология и опазване на природната среда” в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Работи в областта на популационната и поведенческата екология, етологията и консервационната биология. Лектор е по няколко дисциплини: „Екология и опазване на околната среда”, „Етология”, „Популационна и поведенческа екология”, „Методи на екологични изследвания”, „Екологичен мониторинг на гръбначните животни”. Има знания и опит в сферата на опазването на биологичното разнообразие, биомониторинга и теренните изследвания.
Научните интереси на проф. Даниела Симеоновска намират израз в редица научни публикации, голямата част от които са в международни научни издания. Съавтор е на първия учебник по етология и физиология на поведението в България. Автор е на ръководство по етология за студенти. Като съавтор е участвала и в учебник по биология и здравно образование за 9. клас по старата програма на МОН.
Виж всичко за този автор
Ренета Петкова
Ренета Петкова
Д-р Ренета Петкова завършва висше образование в ПУ „Паисий Хилендарски” – Биологически факултет със специалност „Биолог”, учител по биология с втора специалност „Химия” и Факултет за обществени професии със специалност „Ораторско майсторство”. В Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” получава образователната и научна степен „Доктор” в научната област „Методика на обучението по биология”.
Има 18 години стаж като учител по биология и Първа професионално-квалификационна степен. Работила е 2 години като старши експерт по биология в РИО – Враца и 13 години като главен експерт в МОН. Била е хоноруван преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”, ЮЗУ „Неофит Рилски” и Педагогическия колеж на ВТУ в гр. Враца. Понастоящем е заместник главен редактор в издателство „Просвета”.
Има над 40 статии в български и чуждестранни сборници и списания, а също и 2 книги, свързани с биологичното образование.
Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.