Литература за 11. клас

Електронен
одобрен от МОМН
Одобрен със заповед № РД09-1149/21.05.2020 г.
Формат: 21х29 см , 280 стр.
Графичен дизайн: Милена Радева
Дизайн на електронния учебник: „Просвета Либри” ЕООД

Този учебник е част от абонаментен пакет. Опциите за закупуване вижте ТУК.
Виж този продукт в Печатен вариант тук:Печатен
АНОТАЦИЯ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ

Около 150 електронни ресурса с отделни изследователски задачи и упражнения съдържа електронният учебник – затова той не е просто дигиталeн вариант на печатния. Материалите в него са разнообразни по вид – богат снимков, текстов, тестов и филмов материал.
Всяка част от електронната страница може да бъде увеличена на екрана, като по този начин учителят има възможност в час да насочва вниманието на учениците към конкретен момент от урока, към въпрос, упражнение или задача.
Като организация и съдържание електронните ресурси:

  • са последователно свързани както помежду си, така и с уроците за нови знания, в които представяме творбата; с уроците за упражнение, в които се проверява усвоеното; с уроците за въведение и обобщение, в които се срещат акцентите на двата раздела в учебника; с уроците за годишен преговор, в които се систематизира учебното съдържание;
  • мотивират учениците, тъй като насърчават тяхната самостоятелност и самоподготовка;
  • създават условия за активност и възможност за практическо формиране на заложената в учебната програма дигитална компетентност;
  • стимулират преживяванията на учениците, което е предпоставка за формиране на културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество.
Албена Хранова
Албена Хранова

Албена Хранова е родена през 1962 г. Доктор на науките е по филология и професор по теория и история на културата в Катедра „Философия” към Философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Албена Хранова е автор на над сто статии, студии и монографии, сред които се открояват: „Двете български литератури. Граници на лирическия контекст” (1992), „Литературният човек и неговите български езици” (1995), „Подстъпи към приказката” (1996), „Яворов. Диалектика и алхимии” (1999), „Езикът и неговите речи” (2000), „Български интертекстове” (2002), „Историография и литература. За социалното конструиране на исторически понятия и големи разкази в българската култура ХІХ – ХХ век”, т. I, II (2011). Участник е в множество национални и международни научни проекти, конференции, конгреси и други научни форуми. Албена Хранова печели Наградата за литературна критика на Съюза на българските писатели (1992) и наградата „Пловдив” за литература (1995). Автор е на учебници, учебни тетрадки и помагала по литература за всички класове от средния и горния курс на общообразователните училища в България.

Виж всичко за този автор
Любов Шишкова
Любов Шишкова

Любов Игнатова Шишкова е завършила специалността „Българска филология” в СУ „Св. Климент Охридски”. След това продължава обучението си като аспирант в Института по балканистика при БАН. Дълги години е преподавател по български език и литература в Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ” – София, ръководител на дипломни работи в профил „Българистика” и базов учител на СУ „Св. Кл. Охридски”. Любов Шишкова участва в различни екипи, ангажирани с изработването на държавните образователни изисквания за учебно съдържание, на учебни програми, на учебници и учебни помагала по български език и литература, на стандарти за инспектиране в сферата на образованието.

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.