Книга за учителя. Азбука на правилата – помагало за часа на класа за 4. клас

одобрен от МОМН
ISBN: 978-954-01-3117-7 Формат: 17х24 см , 64 стр.
СВАЛИ
АНОТАЦИЯ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ

В помагалотo за 4. клас от новата поредица на „Просвета” за часа на класа продължаваме да дискутираме разширяващ се кръг от въпроси и правила за безопасно движение, пресичане на регулирани и нерегулирани кръстовища, сигнали на регулировчика, пътни знаци. Темите, свързани с природните бедствия и производствените аварии, са с разширено и практически ориентирано съдържание, а спасителните действия при пожар и оказването на първа помощ добавят нови качества в подготовката на четвъртокласниците по  безопасност. Кръгът познания по професионално ориентиране е обогатен, включва нови и „традиционни” професии, сред които и тази на спасителя. „Вечните” теми, насочени към човешкото общуване и приятелството, са допълнени с такива, посветени на добрите обноски, честността, пътеката на доброто и много други. Включени са и подчертано граждански теми за правата и задълженията на учениците, за гражданската им позиция и отговорности („Аз съм гражданин на България”), за законите и демокрацията. Подобаващо място са намерили празниците и традициите, народните будители и просветители, заветите на Левски. Личностно ориентираните теми и формирането на умения за ефективна учебна работа, за самовъзпитание, за бюджета на времето и колелото на живота допринасят за персонифициране и по-дълбоко вътрешно осмисляне на непреходни ценности, които са в основата на човешкото поведение. Здравното възпитание и значими негови елементи също са представени чрез конкретни теми.
В концепцията на поредицата са заложени интегративен контекст за обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП), както се изисква от учебната програма на МОН, интегрирани стратегии и методически техники. Предложените от авторите решения са оригинални и обогатяват съществуващите до този момент практики.

  • Личностното идентифициране и формиране на желани модели на поведение са водещи акценти.
  • Проектите и проектните задачи предлагат много възможности за комбиниране на индивидуална и групова работа.
  • Многообразието от познавателно и практически ориентирани задачи успешно развива различни стилове и стратегии на учене.
  • Занимателните казуси и ситуации за предвиждане и оценяване на рискове и опасни последици добавят нови предимства към подготовката на четвъртокласниците по разглеждани в часа на класа теми.
  • Тестовете и задачите за самопроверка затвърдяват уменията за самооценяване и стимулират личностното самочувствие.
  • Чудесните илюстрации на ситуации, свързани с темите, съдействат за обогатяване на визуалните опори на учениците.
  • Дефинициите, практическите примери, оценяването, взимането на решения  и други познавателни и управленски  действия, които се изискват от четвъртокласниците, позволяват осмисляне, персонализиране и затвърдяване на новите правила в разнообразни условия.
Жулиета Савова
Жулиета Савова

Проф. д-р Жулиета Савова, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. Докторска степен в областта на педагогиката (педагогическа социология/училищна демография). Преподавател по: дидактика, педагогическа социология, педагогика, конфликти в образованието, решаване на конфликти; академично писане на докторати, педагогическо общуване (вербална и невербална комуникация).
Автор и съавтор на 13 книги и учебници и над 70 статии, доклади и презентации в посочените области.
Проф. д-р Ж. Савова е била ръководител на катедра „Дидактика” и декан на Факултета по педагогика на Софийския университет. Има три дългосрочни специализации в Англия (стипендия на Британския съвет), Япония (стипендия на Японското министерство на образованието) и САЩ (Фулбрайтова стипендия). Работила е по проекти на ЮНЕСКО, била е дългосрочен експерт на Съвета на Европа, консултант по различни образователни програми и член на множество комитети. Продължителното живеене и работа в САЩ разширяват обсега на професионалните ѝ интереси, обогатяват образователния ѝ опит и създават нови възможности за популяризиране на най-доброто от световното образование.

Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.