Привет! А2 (Часть 2). Руски език за 12. клас

Електронен
одобрен от МОМН
Одобрен със заповед № РД 09-1553/17.07.2020
66 стр.
Графичен дизайн: Симеон Николов
Дизайн на електронната книжка: „Просвета Либри” ЕООД
Електронните учебници и помагала могат да бъдат използвани на компютър с достъп до интернет.
Виж този продукт в Печатен вариант тук:Печатен
АНОТАЦИЯ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ
Електронните учебници са неразделна част от учебния комплект „Привет!” за ниво А2 (първа и втора част) за обучението по руски език в 11. и 12. кл. Те включват интерактивни задачи с различно ниво на трудност (посочени със символ в електронния учебник) и могат да бъдат използвани за разнообразяване на работата в класове със смесени способности. Електронният учебник дава възможност и за пълноценна извънкласна работа, като се фокусира върху индивидуалните предпочитания за учене и специфичните слабости на ученика, за самооценка и проверка на верния отговор на всеки електронен ресурс.
Интерактивните задачи имат за цел да представят преподавания материал в различен контекст, да променят ритъма на учебния процес и да подобрят усвояването на материала. 
Електронният учебник съдържа:
  • Допълнителни задачи за попълване на липсващи думи, избор на верен отговор, отговори на тестови задачи, четене с разбиране и т.н.
  • Всички аудиозаписи към упражненията за слушане.
  • Аудиозаписи за отработване на типичните за българите трудности в руското произношение (ударение, меки съгласни и др.)
Електронният учебник е удобен за работа и при дистанционнна форма на обучение.
Антония Радкова
Антония Радкова
Антония Радкова е доцент по методика на обучението по руски език в Софийския университет „Св. Кл. Охридски”. Завършва руска и английска филология в Софийския университет. Работи като учител по руски и английски език. От 1989 г. е преподавател в Софийския университет. Чете лекционни курсове по методика на обучението по руски език, ранно чуждоезиково обучение, оценяването в чуждоезиковото обучението, методика на обучението по български език като чужд. Изследователската ѝ дейност намира отражение в монографията „Оценяването на писмената реч в чуждоезиковото обучение”  и в много статии и научни съобщения. Участва активно като лектор и обучител в различни форми за повишаване на квалификацията на учителите. Автор е на учебници и помагала по руски език.
Aнна Деянова-Атанасова е учител по руски език, завършила е руска филология, психология и начална педагогика в СУ „Климент Охридски”. Има 30-годишен педагогически стаж, I ПКС. Работи в 133 СУ А. С. Пушкин, София.
Виж всичко за този автор
Анна Деянова-Атанасова
Анна Деянова-Атанасова
Анна Деянова-Атанасова е автор и съавтор на учебници за начален етап, на пособия за гимназиален етап, на материали на сайта на Института „А. С. Пушкин”,  на сборници с тестове за начален и прогимназиален етап, участник е в работни групи на МОН, лектор е на семинари и школи по методика на чуждоезиково обучение. Публикациите ѝ в научни списания и монографии и докладите ѝ на международни форуми и конгреси, са посветени на проблемите на web-обучението, контрола на резултатите от обучението, формирането на лингвокултурна компетентност, използването на различните жанрове в ранното чуждоезиково обучение, методиката на обучение на деца от предучилищна степен, на ученици от начална и средна училищна степен, на използването на театрални и игрови дейности в обучението по руски език, на интегрираното развитие на речевите умения. 
Анна Атанасова е лауреат на Европейския фестивал по руски език, на I Световен фестивал по руски език, на Международния Пушкински конкурс на Московското правителство,  присъждани са ѝ награди „Золотая муза” за принос в развитието на българо-руските отношения в хуманитарната сфера, на награди на Россотрудничество за принос в развитието на българо-руското сътрудничество в областа на културата и образованието. Носител е на на званието „Лучший учитель русской словесности зарубежья”.
Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.