Книга за учителя по литература за 11. – 12. клас. Профилирана подготовка. Модул 3. Диалогични прочити

АНОТАЦИЯ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ
Книгата за учителя предлага:
  • обзор на учебното съдържание и на подходите за преподаване;
  • допълнителни материали към всяка тема;
  • тестови задачи към всеки дял;
  • учебна програма;
  • примерно годишно тематично разпределение на учебните часове за 11. и 12. клас.
Албена Хранова
Албена Хранова

Албена Хранова е родена през 1962 г. Доктор на науките е по филология и професор по теория и история на културата в Катедра „Философия” към Философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Албена Хранова е автор на над сто статии, студии и монографии, сред които се открояват: „Двете български литератури. Граници на лирическия контекст” (1992), „Литературният човек и неговите български езици” (1995), „Подстъпи към приказката” (1996), „Яворов. Диалектика и алхимии” (1999), „Езикът и неговите речи” (2000), „Български интертекстове” (2002), „Историография и литература. За социалното конструиране на исторически понятия и големи разкази в българската култура ХІХ – ХХ век”, т. I, II (2011). Участник е в множество национални и международни научни проекти, конференции, конгреси и други научни форуми. Албена Хранова печели Наградата за литературна критика на Съюза на българските писатели (1992) и наградата „Пловдив” за литература (1995). Автор е на учебници, учебни тетрадки и помагала по литература за всички класове от средния и горния курс на общообразователните училища в България.

Виж всичко за този автор
Петър Алексиев
Петър Алексиев

Петър Алексиев е учител по БЕЛ в 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски” – София от 15 години. Завършил е СУ „Св. Климент Охридски”, магистър филолог. Понастоящем е докторант в катедрата по Методика на обучението по БЕЛ в същия университет. Петър Алексиев е от учителите новатори в областта. Участвал е в редица семинари и конгреси у нас и в чужбина, посветени на иновативните преподавателски методи в средното училище. Работил е по европейски проекти в рамките на програма „Еразъм +” с партньорски училища в Англия, Франция, Португалия, Италия, Испания и Турция. Оценител по ДЗИ и НВО. Петър Алексиев е базов учител на СУ, катедра „Методика на обучението по БЕЛ”. Има авторска публикация в сп. „Български език” на тема „Проектноориентирано обучение по литература в гимназиален етап” и един от преподавателите на „Просвета” в платформата за видеоуроци „Учим онл@йн с учител”. Рецензент на учебници.

Виж всичко за този автор
Любов Шишкова
Любов Шишкова

Любов Игнатова Шишкова е завършила специалността „Българска филология” в СУ „Св. Климент Охридски”. След това продължава обучението си като аспирант в Института по балканистика при БАН. Дълги години е преподавател по български език и литература в Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ” – София, ръководител на дипломни работи в профил „Българистика” и базов учител на СУ „Св. Кл. Охридски”. Любов Шишкова участва в различни екипи, ангажирани с изработването на държавните образователни изисквания за учебно съдържание, на учебни програми, на учебници и учебни помагала по български език и литература, на стандарти за инспектиране в сферата на образованието.

Виж всичко за този автор
Росица Игнатова-Василева
Росица Игнатова-Василева
Росица Димитрова Игнатова-Василева е завършила българска филология в СУ „Св. Климент Охридски”. Понастоящем е учител в 18 СУ „Уилям Гладстон”. Притежава Първа професионалноквалификационна степен, като ѝ е присъдено трето място за учител иноватор сред учителите, придобили Първа професионалноквалификационна степен (2010 г.). Носител е на наградата на Международната фондация „Св. св. Кирил и Методий” – „Проф. Д-р Петер Фишер-Апелт”, за постижения на учители в хуманитарната област и принос в откриването и развитието на млади таланти в областта на хуманитарното знание, както и на специалната голяма награда „Кристална сова” на Шестата пролетна национална конференция в гр. Варна през 2015 г.
Има множество публикации и участия в екипи, проекти, конференции, свързани с методиката на обучението по български език и литература и с училищното образование.
Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.