Книга за учителя по информационни технологии за профилирана подготовка за 11. клас. Модул 2. Мултимедия

АНОТАЦИЯ
ЗА АВТОРА
МНЕНИЯ
Книгата съдържа общи методически бележки за развиване на компетентности у учениците, методите за оценяването им и конкретни указания за работа по всяка тема. Предложени са различни технологични средства за преодоляване на професионалните предизвикателства и възможности за адаптиране на съдържанието към различни групи ученици. Ще намерите и идеи за индивидуализация на процеса, основана на личните интереси и стил на учене на всеки конкретен ученик. Разкриват се и възможности за интеграция и интердисциплинарно обучение с широк диапазон от други профилиращи предмети – от информатика до изкуства. 
При създаването ѝ авторите са се водили от основните изисквания за съвременно обучение, в частност по информационни технологии: 
  • диференциация
  • индивидуализация
  • паралелно развитие на професионални нетехнически умения
  • екипна работа по проект
  • публичност и признание
  • оценяването като форма на позитивна обратна връзка.
Олег Константинов
Олег Константинов завършва висше образование в СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Българска филология”, през 2000 г. Впоследствие учи и завършва кино и телевизионна режисура и кино и телевизионен монтаж в Нов български университет (2000 – 2004 г.). От 2005 г. работи в сферата на информационните технологии като мултимедиен специалист в Центъра по технологии на информационното общество към Факултета по математика и информатика и Научноизследователския сектор (НИС) на Софийския университет, а от 2016 г. е и редовен асистент към катедра „Компютърни науки” във Факултета по информационни науки на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ). През декември 2015 г. успешно защитава докторска теза на тема „Разработване и внедряване на мултимедийно съдържание за електронни хранилища и електронно обучение”.
Научните интереси на Олег Константинов са свързани с електронно обучение, разработване на мултимедийни материали за обучение, дигитализация и представяне на обекти и артефакти от културно-историческото наследство чрез средствата на информационните технологии.
Повече от 10 години е член на журито на Националната олимпиада по информационни технологии. До момента е участвал в над 20 научноизследователски проекта в областта на електронното обучение и дигитализацията на културно-историческото наследство.
Виж всичко за този автор
Мирослава Николова
Мирослава Николова е преподавател по информатика и информационни технологии в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов” от 2005 г. Завършила е специалност „Математика и информатика” във Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. През 2013 г. завършва магистърска програма „Технологии за обучение по математика и информатика” в Софийския университет. Мирослава Николова е и базов учител към катедра „Обучение по математика и информатика” към Факултета по математика и информатика на Софийския университет и активно участва в следдипломни квалификационни курсове за учители.
Професионалните ѝ интереси са в областта на графичния дизайн, уеб дизайна, визуалното програмиране, използването на иновативни интерактивни методи на обучение и онлайн инструменти, които да подпомагат процеса на преподаване. 
Мирослава Николова е ръководител на ученически проекти, спечелили призови места на Националната олимпиада по информационни технологии.
Участвала е в триседмична програма за професионално развитие „Обучение за обещаващи лидери в образованието” в Ню Йорк, в едноседмична програма за учители по информатика и информационни технологии в ЦЕРН, както и в много международни научноизследователски проекти като партньор на екипа на Факултета по математика и информатика.
Виж всичко за този автор
Николина Николова
Д-р Николина Николова е доцент в катедра „Обучение по математика и информатика” към Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Специалист е в областта на методиката на обучението по информатика и информационни технологии с интереси към различни съвременни методи и техники за преподаване. Заедно с екип от Факултета по математика и информатика участва в много международни изследователски проекти в тази област (I*Teach, TENCompetence, ShareTEC, weSPOT, YEDAC, ELITe и др.).
Преподавателската ѝ дейност е свързана както с подготовка на бъдещи учители по математика, информатика и информационни технологии, така и с работа с действащи учители в програмите за следдипломна квалификация към Софийския университет и с ученици в Първа частна математическа гимназия. От 2015 г. е ръководител на Школата по компютърни науки с ПЧМГ и Мобисистемс.
Участвала е като експерт към МОН при създаването на проекти за учебна програма по информатика в задължителна и профилирана подготовка.
Автор е на много учебни помагала и методическа литература по информатика и информационни технологии.
Носител е на Наградата на Президента на Република България „Джон Атанасов” в категорията „Ученици и техните учители” и на Наградата на международна фондация „Св. св. Кирил и Методий” за принос в откриването и развитието на млади таланти в областта на информатиката и информационните технологии.
Виж всичко за този автор
Елиза Стефанова
Елиза Стефанова завършва висшето си образование във Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Информатика”, през 1991 г. През 2010 г. специализира в Института по образованието, Лондон, Великобритания. Понастоящем е доцент в катедра „Информационни технологии” на ФМИ. Ръководител е на магистърска програма „Електронно обучение”.
Научните интереси на Елиза Стефанова са в областта на информатиката и компютърните науки – софтуерни технологии, компютърни мрежи, изкуствен интелект. В последните години научната ѝ дейност е концентрирана в областта на ефективното подпомагане на обучението посредством технологиите, по-специално в обучението на учители за прилагане на ИТ и предприемаческо обучение в средното образование. От 1994 г. до днес е инициирала, ръководила и участвала в над 30 национални и европейски проекта с такава насоченост (I*Teach, TENCompetence, ShareTEC, weSPOT, YEDAC). Усилията ѝ са насочени към възможно по-широко прилагане на съвременните научни идеи и добри практики в обучението. Тя е един от инициаторите и основни реализатори на проекта „Учителят – новатор”, спечелил през 2009 г. награда за отлично качество на постигнатите резултати. 
Участвала е като експерт в МОН при създаването на национални стандарти (2009 – 2010) и учебна програма по ИТ (2006, 2012, 2015). Вече над 10 години е жури на националните състезания за ученици и Националната олимпиада по информационни технологии.
Автор е на над 10 учебника по информационни технологии и помагала за учители.
Виж всичко за този автор
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА
Вашата кошница е празна
КАТАЛОГ НА ИЗДАНИЯТА
Учебна литература
ТЪРСЕНЕ
Научна литература
Справочна литература
Художествена литература
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ
Общи условия за ползване на сайта.